image

Přehled aktuálních dotací pro rodinné domy

Podpora pro zateplení - podoblast A

Dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů, vč. zimních zahrad. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů. Maximální výše dotace je 650 tis. Kč.

DÍLČÍ
Obvodové stěny, střechy, stropy, podlahy nad exteriérem a ostatní konstrukce 600 Kč/m2
Výplně stavebních otvorů 2 200 Kč/m2
Podlahy na terénu 800 Kč/m2
ZÁKLAD
Obvodové stěny, střechy, stropy, podlahy nad exteriérem a ostatní konstrukce 800 Kč/m2
Výplně stavebních otvorů 3 000 Kč/m2
Podlahy na terénu 1 050 Kč/m2
KOMPLEX
Obvodové stěny, střechy, stropy, podlahy nad exteriérem a ostatní konstrukce 1 000 Kč/m2
Výplně stavebních otvorů 3 800 Kč/m2
Podlahy na terénu 1 300 Kč/m2

Podpora pro novostavby - podoblast B

Dotace na výstavbu nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností. Vyšší dotaci získáte, pokud postavíte úspornější dům, zpravidla využívající energii z více obnovitelných zdrojů.

ZÁKLAD
Platnost 2021 - 2030
Podoblast Základ
Výše dotace 200 000 Kč
PASIV
Platnost 2021 - 2030
Podoblast Pasiv
Výše dotace 350 000 Kč
PASIV+
Platnost 2021 - 2030
Podoblast Pasiv+
Výše dotace 500 000 Kč

Výměna hlavního zdroje tepla

Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen využívaných jako hlavní zdroj tepla) za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo.

Typ zdroje tepla Max. dotace
Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotelna biomasu se samočinnou dodávkou paliva 80 000 Kč
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet 100 000 Kč
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody 100 000 Kč
Teplené čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody 80 000 Kč
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 60 000 Kč
Napojení na soustavu zásobování teplem 40 000 Kč
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla a teplovodním výměníkem 45 000 Kč
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 30 000 Kč

Fotovoltaické systémy

Dotace na domácí fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě.

Instalované části systému FVE Max. dotace
Základní instalace o výkonu 2 kWp se standardním měničem 40 000 Kč
Základní instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem 60 000 Kč
Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu 10 000 Kč
Za 1 kWh el. akumulačního systému 10 000 Kč

Adaptace na měnící se klima

Stínící technika - Dotace na venkovní stínicí techniku (rolety, žaluzie apod.), která slouží ke snížení tepelné zátěže místností uvnitř budovy.

Oblast Opatření Max. dotace
STÍN-M Systém stínicí techniky s ručním ovládáním z interiéru stavby 1 000 Kč/m2
STÍN-IQ Systém stínicí techniky s inteligentním automatickým řízením 1 500 Kč/m2

Zelené střechy - Dotace na výstavbu zelených střech (extenzivních, polointenzivních a intenzivních) na rodinných domech, případně dalších nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele.

Oblast Opatření Max. dotace
E-STŘECHA Extenzivní zelené střechy se sklonem < 12° 700 Kč/m2
E-STŘECHA+ Extenzivní zelené střechy se sklonem ≥ 12° 800 Kč/m2
I-STŘECHA Intenzivní a polointenzivní zelené střechy se sklonem < 12° 900 Kč/m2
I-STŘECHA+ Intenzivní a polointenzivní zelené střechy se sklonem ≥ 12° 1 000 Kč/m2

Další podporované technologie

Řízené větrání s rekuperací - Dotace na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.

OBLAST OPATŘENÍ PODPORA
VZT-C Centrální systém řízeného větrání se ZZT 100 000 Kč
VZT-D Decentrální systém řízeného větrání se ZZT 75 000 Kč

Využití tepla z odpadní vody - Dotace na systémy pro využití tepla z odpadní vody včetně příslušenství a zapojení systému.

OBLAST OPATŘENÍ PODPORA
TVHR-C Centrální systém pro využití tepla z odpadní vody 50 000 Kč
TVHR-D Decentrální systém pro využití tepla z odpadní vody 5 000 Kč /od. místo

E-mobilita - Dotace na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro elektromobil a dalších zařízení nezbytných pro její provoz.

OBLAST OPATŘENÍ PODPORA
E-mobilita Technologie pro dobíjení elektromobilu 30 000 Kč / každý dobíjecí bod

Příprava teplé vody, solární ohřev - Dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla.

OBLAST OPATŘENÍ PODPORA
SOL + Solární termický ohřev teplé vody s přitápěním 60 000 Kč
SOL Solární termický ohřev teplé vody 45 000 Kč
FV Fotovoltaický ohřev teplé vody 45 000 Kč
TČ-V Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody 45 000 Kč

Podpora na přípravu a realizaci

Dotace na projektovou přípravu, energetické hodnocení, odborný technický dozor a měření průvzdušnosti obálky budovy.

OBLAST OPATŘENÍ PODPORA
PROJEKT-ZATEPLENÍ Zateplení 25 000 Kč
PROJEKT-PASIV Výstavba 35 000 Kč
PROJEKT-TECH OZE a další vybraná opatření (hospodaření s odpadní vodou) 5 000 Kč

Bonusy

Při kombinaci více opatření lze získat bonus. Čím více opatření, tím vyšší bonus.

OPATŘENÍ BONUS
Každá kombinace opatření 10 000 Kč
Bonus pro strukturálně postižené regiony (KVK, MSK, ÚLK) + 10%
Bonus za kombinaci s novými „kotlíkovými dotacemi“ 20 000 Kč

Více informací naleznete na stránkách programu Zelená Úsporám

www.novazelenausporam.cz/
nzu