Řízené větrání

Řízené větrání

Centrální a
decentrální
rekuperace

Cena od 1 200 Kč/m2 Dotace NZÚ na centrální až 105 000 Kč Dotace NZÚ na decentrální až 115 500 Kč

Cena od 1 200 Kč/m2
Dotace NZÚ na centrální až 105 000 Kč

Dotace NZÚ na decentrální až 115 500 Kč

hlavička

Realizujeme rekuperace

jablotron
Zehnder
Máte zájem o tuto technologii?
Snížení nákladů
domácnosti
Velký vliv na splnění legislativy pro novostavby
Zajišťuje zdravé vnitřní prostředí
Dotace pro stávající domy 105 tis. Kč

Co je to rekuperace a proč by Vás měla zajímat?

Důležitost i přínos této technologie roste v posledních letech vlivem zpřísňujících se požadavků na energetickou náročnost budov. Rekuperace, neboli řízené větrání, zajišťuje výměnu vzduchu v interiéru s nižší ztrátou tepla, nežli běžné větrání okny. Do interiéru proudí čerstvý vzduch ohřátý pomocí tepla z odpadního vzduchu a umožnuje nám tak zdravě dýchat v dnešních neprodyšných budovách. Předchází tak značným tepelným ztrátám a nabízí tak i úsporu nákladů domácnosti na vytápění.

tepelná čerpadla

Jaké rozlišujeme typy rekuperací?

Rekuperace dělíme podle dvou parametrů:

Typ jednotek:

 • Centrální - jedna hlavní jednotka
 • Decentrální - menší jednotka v každé větrané místnosti

Princip výměny tepla:

 • Pasivní - přenos tepla probíhá ve výměníku samovolně, bez potřeby dodatečné energie
 • Aktivní - na základě principu tepelného čerpadla
rekuperace - typy

Jak zvolit vhodnou rekuperaci?

Rozhodující by pro Vás měli být především dva faktory.

1. Stav stavby - s centrálním řešením rekuperace je zpravidla nutné počítat už od začátku stavby, naopak decentrální rekuperace je vhodná pro rekonstrukce, stávající domy a byty.

2. Cílené využití - chcete pomocí rekuperace také vytápět, chladit nebo filtrovat nečistoty?

Jaký typ rekuperace je vhodný pro Vás? Novostavby arozsáhlé rekonstrukce Stávající stavby amenší rekonstrukce Doporučujeme zvážitcentrální rekuperaci Zvolte decentrálnírekuperaci, která nevyžadujetakové stavební úpravy
Nepřehlédněte
cdr-2022-bez-rekuperace@2x

2022: Bez rekuperace efektivně nevyvětráte

Od roku 2022 se ještě zpřísňují požadavky na novostavby, a proto se rekuperace stává velmi častou podmínkou zisku stavebního povolení. Bez řízeného větrání dnes v řadě případů nelze dosáhnout požadovaných parametrů pro splnění podmínek energetické náročnosti budovy.

cdr-2022-bez-rekuperace

Jak účinná dokáže být rekuperace tepla?

V ideálním stavu 100%. Znamenalo by to, že přivedený vzduch by se pomocí odváděného ohřál na původní teplotu. Místnost by byla větrána a to bez jakékoliv tepelné ztráty. Nicméně reálná účinnosti běžně dostupných větracích jednotek je 30 - 95%, kdy účinnost nad 60% se považuje za dobrou a nad 80% za vynikající. Ve srovnání klasické větrání pomocí oken má účinnost 0%. Ruku v ruce s účinností jde úspora nákladů na vytápění, ale také přirozeně pořizovací cena rekuperace.

rekuperace
30-95%*
Účinnost nad 60% je považována za
dobrou a nad 80% za vynikající
topení
Topení
podle konstrukce 70% tepla pro dům
chlazení
Chlazení
Za jistých podmínek může nahradit klimatizaci

Nahradí aktivní rekuperace vytápění i klimatizaci?

Aktivní rekuperace fungují na bázi tepelného čerpadla a stejně jako tepelná čerpadla umí také vytápět a chladit.

U chlazení nelze přímo srovnávat rekuperaci s klimatizací, která pouze upravuje teplotu vnitřního vzduchu, zatímco rekuperace přivádí do interiéru nový vzduch. U jednotek s chlazením je však jisté, že i v horkých dnech budou přivádět příjemný vzduch.

Jaké další funkce umí zastat rekuperace?

Dnešní moderní systémy řízeného větrání nabízejí řadu dalších funkcí zaměřených na komfort či zdraví členů domácnosti.

Zónové větrání umožnuje větrat v každé místnosti nezávisle podle potřeby. Díky tomu lze efektivněji využívat nejen samotnou rekuperaci, ale také vytápění.

Entalpický výměník zajišťuje rekuperaci a regulaci vlhkosti vzduchu v interiéru. V zimě zvlhčuje suchý a studený přiváděný vzduch.

cdr_zonove-vetrani
Zónové větrání
Větrání je směřováno tam, kde je potřeba
chlazení
Entalpický výměník
Pomáhá udržovat optimální vlhkost v interiéru
Nepřehlédněte

Ohřev teplé vody s aktivní rekuperací

Teplou vodu lze s pomocí rekuperace přihřívat nejen akumulací přebytečného tepla do zásobníku vody, ale také třeba chytrým propojením venkovního výstupu rekuperace na sání vzduchu pro bojler s tepelným čerpadlem za cílem zvýšení jeho efektivity.

cdr-ohrev-teple-vody
cdr-ohrev-teple-vody@2x

Novostavby 2023+

Stavím / budu stavět:Na co mám nárok?

V tomto případě máte dvě možnosti:

 • pokud je rekuperace jednou z technologií potřebných k zisku energetického průkazu, pak na ni nezískáte samostatnou dotaci, ale máte nárok na dotaci z podoblasti B, která může být až 535 tis. Kč
 • pokud se rozhodnete pro rekuperaci navíc (není nutná ke splnění legislativy) můžete v některých případech získat dotaci na instalaci až ve výši 105 tis. Kč z podoblasti VZT-C
105 tis. Kč
Max. dotace na pořízení rekuperace - podoblast VZT-C
535 tis. Kč
Max. dotace na dům - podoblast B

Na kterou dotaci se mám zaměřit?

Ekonomicky se může zdát výhodnější řešit rekuperaci až dodatečně s využitím dotace z podoblasti VZT-C, nicméně kvůli zpřísněné legislativě od roku 2022 je pravděpodobné, že většina novostaveb bude muset být vybavena buďto rekuperací, nebo fotovoltaikou k získání energetického průkazu a stavebního povolení. V takové situaci je výhodnější zvolit rekuperaci a pokud možno tak předejít tomu, aby byla fotovoltaika součástí technologií nutných pro PENB - jinak totiž přicházíte o možnosti čerpat samostatnou dotaci na FVE z podoblasti C, která může být až 160 tis. Kč (176 tis. Kč).

rekuperace - typy

Stávající stavby

Mám postaveno:Na co mám nárok?

V tomto případě máte k dispozici dotaci z podoblasti VZT ve výši až 105 tis. Kč.

105 tis. Kč
Max. dotace na systém řízeného větrání se zpětným ziskem tepla podoblast VZT

Jaké řešení zvolit do stávající stavby?

Z důvodu náročnosti montáže centrálních řešení rekuperace je u většiny stávajících staveb nutné zvolit decentrální řešení, které se instalují jednoduše přímo do obvodových stěn. Další výhodou tohoto řešení je často i nižší pořizovací cena oproti centrálnímu řešení.

Jen v případě kompletních rekonstrukcí je možné uvažovat o centrální rekuperaci.

cdr - reseni

Přehled aktuálních dotací

Další podporované technologie

Řízené větrání s rekuperací - Dotace na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.

OBLAST OPATŘENÍ PODPORA
VZT Systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla 105 000 Kč

Bonusy

Při kombinaci více opatření lze získat bonus. Čím více opatření, tím vyšší bonus.

OPATŘENÍ BONUS
Každá kombinace opatření 10 000 Kč
Bonus za realizaci opatření v regionech a obcích uvedených v Akčním plánu Strategie regionálního rozvoje 2021+ a v krajích MSK, KVK,ÚLK + 10%

Více informací naleznete na stránkách programu Zelená Úsporám

www.novazelenausporam.cz
nzu

Jaká jsou možná řešení?

Aktivní rekuperace

Pracuje na bázi tepelného čerpadla

 • Využití po celý rok (v létě chladí dům)
 • V zimě pomůže s vytápěním
 • Vyšší pořizovací náklady
 • Vyšší nároky na údržbu
 • Vyšší nároky na realizaci (jen některé stavby)

Pasivní rekuperace

Odpadní vzduch ohřívá přiváděný vzduch

 • Nižší pořizovací cena
 • Nižší nároky na údržbu
 • Vhodná do většiny staveb
 • Nemá funkci chlazení
 • V horkých dnech může ohřívat interiér

Vhodné pro novostavby

Centrální rekuperace

Systém skládající se z jedné centrální jednotky. Pro distribuci vzduchu do jednotlivých místností je využíván potrubní vzduchotechnický systém.

 • Dokáže se podílet na vytápění a chlazení domu
 • Vyšší výkon a efektivita systému
 • Komplexní řešení pro celý objekt
 • Často nevhodné pro rekonstrukce
 • Vyšší nároky na stavební připravenost
cdr-cr

Vhodné pro rekonstrukce

Decentrální rekuperace

Systém skládající se z jedné nebo více lokálních jednotek. Lokální jednotka je instalována do každé místnosti, kterou chceme větrat.

 • Nižší nároky na stavební připravenost
 • Často nižší pořizovací cena
 • Neřeší komplexně větrání budovy
 • Nižší výkon a efektivita
 • Vyšší nároky na údržbu
cdr-dr

Služby a produkty