Chytrá domácnost

Chytrá domácnost

Chytrá
domácnost

Cena od 34 500 Kč Dotace NZÚ až 1 500 Kč/m2

Cena od 34 500 Kč
Dotace NZÚ až 1 500 Kč/m2

hlavička

Realizujeme chytrou domácnost

Loxone
Máte zájem o tuto technologii?
Bezstarostný chod domácnosti
Efektivní využití a úspora energií
Řešení na míru Vaší domácnosti
Podpora dotačních programů

Automatizace Vaší domácnosti

Pod pojmem automatizace domácnosti se může v dnešní době sofistikovaných řešení chytré domácnosti skrývat široké spektrum funkcí podle toho, kterými technologiemi je konkrétní dům vybaven. Automatizace zpravidla cílí na dvě věci - zvýšení uživatelského komfortu (automatizace určitých úkolů, bezstarostný provoz, monitoring) a úsporu. Zejména úspora se stala v poslední době důležitým tématem díky rostoucí popularitě domácích fotovoltaických elektráren a snaze efektivně využívat vyrobenou energii.

Automatizace Vaší domácnosti

Řešení na míru
Vašeho domu

Systémy chytré domácnosti nabízí velké množství funkcí a řešení, která můžete libovolně kombinovat na míru Vašeho domu. Kromě komplexního přístupu Vám umožňují zaměřit se pouze na funkce, které Vás zajímají (např. snížení energetické náročnosti budovy) a optimalizovat Vaši investici. Základem všech řešení bývá řídící jednotka a ovládací prvky (např. aplikace, pohybová čidla, lokální ovladače), které poté dále spolupracují se zvolenými komponenty Vaší chytré domácnosti.

Řešení na míru Vašeho domu

Chytrá úspora

Úspora s chytrou domácností může mít více podob:

 • Chytré stínění - znatelně zvyšuje energetickou účinnost budovy a šetří Vám náklady na vytápění a chlazení
 • Chytré využití energií - systém monitoruje data z FVE a uzpůsobuje provoz domácnosti tak, aby maximum Vaší denní spotřeby pokryl pomocí fotovoltaiky, zohledňuje denní a noční tarif a automatizuje načasování úkonů, které nemusí být vykonány prioritně
 • Chytrá regulace - efektivně koordinuje souhru hlavních technologií v domě (např. vytápění a chlazení)

Více informací o úspoře najdete v jednotlivých sekcích.

Chytrá úspora

Ovládání chytré domácnosti

Vaše komunikace s chytrou domácností (a naopak) může mít u většiny systému více podob:

 • Aplikace - samozřejmostí bývá ovládání a nastavení preferencí pomocí aplikace v telefonu a tabletu
 • Ovládání hlasem - některé úkony lze uskutečnit pomocí hlasového ovládání (např. změny osvětlení či nastavení audia)
 • Lokální ovládací prvky - u většiny systémů nejste odkázáni jen na aplikace, ale v každé místnosti máte ovládací prvek pro nejdůležitější úkony
Ovládání chytré domácnosti

Funkce/komponenty chytré domácnosti

Přehled funkcí, které dokáže ve Vašem domě zastat chytrá domácnost

Regulace Zjistit více > Chytrá regulace nejen vytápění, chlazení a řízeného větrání
Stíně Zjistit více > Důležitá součást moderních energeticky úsporných staveb
Osvětlení Zjistit více > Ovládání osvětlení, LED svítidla a chytré funkce pro úsporu
Fotovoltaika Zjistit více > Maximální využití vyrobené energie s chytrou domácností
Zabezpečení Zjistit více > Zabezpečení Vaší domácnosti a ochrana obyvatel
Přístup Zjistit více > Moderní technologie pro komfortní a bezpečpřístup
Audio Zjistit více > Chytrá řešeníozvučení Vašídomácnosti
Další funkce Zjistit více > Představení dalších funkcí chytrých domácností(sauna, bazén a další)
regulace

Chytrá domácnost: Regulace

Co si představit pod chytrou regulací?

Chytrá regulace zpravidla nabízí dvě výhody - automatizovaný bezstarostný chod technologií a také efektivní propojení všech kompatibilních technologií tak, aby co nejúčinněji spolupracovaly na dosažení požadovaných teplot. Komplexnější řešení doplněná o vhodně umístěná teplotní čidla pak umí nejen šetřit starosti s provozem jednotlivých technologií, ale také optimalizovat náklady na vytápění a chlazení Vaší domácnosti.

Automatizace Vaší domácnosti

Regulovatelné technologie

Řešení chytré regulace zpravidla integrují všechny hlavní technologie, které se podílí na vnitřním klima:

 • Zdroje tepla - všechny zdroje tepla - regulace zdrojů tepla i otopných soustav včetně radiátorů a podlahového vytápění
 • Rekuperace - nejčastěji centrální rekuperace - regulace zachování tepla v zimě a chlazení v létě
 • Klimatizace - nejčastěji split a multi-split řešení - regulace nejen chlazení v létě, ale také přitápění v zimě
 • Stínění - systémy fungují ruku v ruce s chytrým stíněním, které pomáhá omezit závislost na využíti vytápění a klimatizace
Řešení na míru Vašeho domu

Hlavní funkce regulace

Na trhu dnes nalezneme široké spektrum řešení, která nabízí různé úrovně propojenosti technologií. Kvalitnější řešení zpravidla umí:

 • Inteligentní řízení teploty - systémy vyhodnocují více informací včetně předpovědi počasí, aby včas reagovaly na změny teplot, Vaší přítomnost/nepřítomnost a předešly přetápění i prochladnutí budovy
 • Režim nepřítomnosti - v době Vaší delší nepřítomnosti umí systémy přecházet do úsporného režimu a šetřit energie

Doplňkové funkce

Komplexní řešení chytré regulace nabízí i další doplňkové funkce, mezi které zpravidla patří:

 • Ochrana budovy - vypnutí technologií v případě problémů, např. vypnutí řízeného větrání v případě venkovního požáru
 • Údržba a upozornění - notifikace o plánované i nečekané údržbě, identifikace problémů na dálku bez nutnosti příjezdu technika
 • Statistika - monitorování a přehled o spotřebě a využití jednotlivých technologií
Nepřehlédněte

Chytrá regulace:
Reálná úspora?

Energetická náročnost budovy je stanovena dispozicemi, volbou materiálů konstrukce a výběrem technologií vytápění, chlazení a např. stínění. Navazující systémy mají omezené možnosti jak výslednou spotřebu výrazněji ovlivnit. Přední výhodou chytré regulace je zejména uživatelský komfort. Na druhou stranu velká nastavitelnost, monitorování spotřeby a další funkce umožňují oproti běžné regulaci více optimalizovat využití energií. Reálná úspora je tak možná, ale na rozdíl od chytrého stínění je návratnost Vaší investice (pokud se jí dočkáte) dlouhodobá.

I tak pro Vás může být chytrá regulace v dnešní době drahých energií smysluplná, zejména pokud se jedná o starší budovu s elektrickým vytápěním. Přesto doporučujeme vnímat úsporu raději jako přidanou hodnotu nežli investiční záměr.

chd-chytra-regulace
chd-chytra-regulace-desktop
Stínění

Chytrá domácnost: Stínění

Co je chytré stínění?

Systémy stínění plní v dnešních novostavbách více rolí, nežli jen ochranu před sluncem.

Díky automatizaci a návaznosti na další systémy včetně regulace či meteorologické stanice dokáže chytré stínění zvyšovat kromě komfortu také energetickou efektivitu Vaší stavby a optimalizovat provozní náklady. Proto jsou systémy stínění podporovány dotacemi z programu NZÚ a napomáhají splnit legislativní požadavky průkazu PENB.

Co je chytré stínění?

Hlavní funkce stínění

Mezi základní funkce stínících systémů patří zejména:

 • Úspora za vytápění - v zimě se systém stará o využití tepelných zisků a snižuje tak nároky na provoz vytápění
 • Ochrana proti přehřívání - v létě stínící prvky pomáhají regulaci předcházet přehřívání interiéru
 • Soukromí - v přednastavený čas nebo při západu slunce se stínící prvky automaticky zacloní pro uchování Vašeho soukromí

Doplňkové funkce

Kromě základních funkcí umí systémy stínění řadu dalších věcí:

 • Přirozený budík - vytažení stínících prvků a probouzení světlem je jedna z dalších funkcí některých systémů
 • Ochrana proti větru - v případě nepříznivého počasí se stínící prvky nastaví do bezpečné pozice, aby předešly poškození
 • Zabezpečení - samostatně nebo v kombinaci s dalšími prvky dokáží simulovat Vaši přítomnost v době, kdy jste například na dovolené
 • Bezpečnost - v případě požáru nebo například vloupání se stínící prvky vytáhnou a umožní Vám snadný únik
Nepřehlédněte
chd-chytre-stineni-desktop

Chytré stínění:
Vyplatí se Vám?

Jak naznačuje podpora dotačních programů, chytré stínění má reálný vliv na energetické výsledky budovy a sníží Vaše provozní náklady. Konkrétní úspora se odvíjí od více faktorů, nicméně vlivem růstu cen energií a díky dotacím NZÚ je návratnost Vaší investice zcela reálná. Často navíc díky chytrému stínění ušetří investor náklady na pořízení a provoz klimatizace.

Důležité je však počítat s realizací již ve fázi projektu či stavebních úprav. Dodatečně realizovaná řešení často nejsou optimální a nedosahují žádoucích výsledků.

chd-chytre-stineni

Přehled aktuálních dotací na stínění

Aktualizováno 1. 6. 2022

Adaptace na měnící se klima

Stínicí technika - Dotace na venkovní stínicí techniku (rolety, žaluzie apod.), která slouží ke snížení tepelné zátěže místností uvnitř budovy.

Oblast Opatření Max. dotace
STÍN-M Systém stínicí techniky s ručním ovládáním z interiéru stavby 1 000 Kč/m2
STÍN-IQ Systém stínicí techniky s inteligentním automatickým řízením 1 500 Kč/m2

Více informací naleznete na stránkách nového programu Zelená Úsporám

www.novazelenausporam.cz/
nzu
osvetleni

Chytrá domácnost: Osvětlení

Co nabízí chytré osvětlení?

Chytré osvětlení přirozeně nabízí funkce pro zvýšení komfortu a vybavenosti Vaší domácnosti. Od snadného ovládání, široké nastavitelnosti až po bezpečnostní prvky.

Druhým důležitým aspektem je úspora. Komplexnější řešení využívající LED technologii, automatizaci a další chytré funkce umí optimalizovat provozní náklady Vaší domácnosti.

Co nabízí chytré osvětlení?

Funkce osvětlení

Řešení chytrého osvětlení zpravidla nabízejí řadu funkcí:

 • Pohodlné ovládání - osvětlení můžete ovládat více způsoby - ovladači v každé místnosti, z centrálního tabletu nebo přímo z telefonu, i pokud nejste doma
 • Stmívání, změna barvy - u některých svítidel máte možnost nejen měnit intenzitu, ale také barvu světla
 • Bezpečnost - mezi zajímavé funkce patří i tzv. optický alarm, kdy světla upozorňují například na kouř, nebo třeba simulace Vaši přítomnosti v době, kdy nejste doma

Osvětlení a úspora

Základem snížení nákladů s chytrým osvětlením je využití šetrných LED svítidel, která poté doplňují úsporné funkce chytré domácnosti:

 • Automatické vypínání světel - pokud v místnosti nikdo není, světlo se automaticky vypíná
 • Stmívání - umožňuje snížit světelný výkon
 • Vypnutí všech světel - předchází nechtěnému zanechání rozsvícených světel v době, kdy doma nikdo není
Nepřehlédněte
chd-chytre-osvetleni-desktop

Chytré osvětlení:
Pro koho
dává smysl?

Chytré osvětlení Vám bude dávat smysl především pokud fandíte technologiím a chcete mít doma moderní řešení.

Úspora, kterou chytré osvětlení přinese, bývá spíše bonusem, nežli investičním záměrem a to z důvodu, že úsporu tvoří z velké míry LED zdroje světla, které si můžete pořídit i bez chytrého řešení. Za zmínku stojí, že LED osvětlení je stále častěji navrhováno energetiky pro splnění zpřísňujících se legislativních nároků PENB a dotací NZÚ.

chd-chytre-osvetleni
fotovoltaika

Chytrá domácnost: Fotovoltaika

Propojení, které dává smysl

Popularita FVE se rok od roku zvyšuje a s tím se vyvíjí i způsoby, jak maximálně využívat vyrobenou energii. Řešení FVE s baterií dokáží uschovat nespotřebovanou energii pro pozdější využití, ale neovlivní chod domácnosti a jednotlivé úkony. Tuto roli umí zastat chytrá domácnost, která monitoruje nejen výrobu FVE, ale automaticky rozděluje vyrobenou energii mezi technologie, spotřebiče a případně i dobíjení elektromobilu nebo ohřev bazénu.

Propojení, které dává smysl

Funkce a využití

Systémy řízení FVE zpravidla nabízí tyto hlavní funkce:

 • Monitoring výroby - systémy hlídají aktuální výrobu FVE, některé umí v návaznosti na meteorologickou stanici i předpokládat výrobu v následujících hodinách a uzpůsobit tomu využití energie
 • Energetický management - podle stavu FVE a baterie si chytrá domácnost umí zapínat spotřebiče tak, aby omezila odběry i přetékání do sítě dodavatele
 • Rozdělení vyráběné i uložené energie - v případě, že výroba převyšuje plánovanou spotřebu, využívá energii na další úkony, jako například nabíjení elektromobilu nebo ohřev bazénu
Co nabízí chytré osvětlení?
Nepřehlédněte

Vyplatí se propojení chytré
domácnosti a FVE?

Na internetu se dočteme, že propojením FVE s chytrou domácnosti lze zvýšit využití vyrobené energie až o 30%. Reálná čísla ale budou pravděpodobně o dost nižší. Odpověď pak záleží na konkrétním řešení a zejména Vašem úhlu pohledu:

• Pokud je Vaším záměrem maximální soběstačnost a nezávislost na distribuční síti, pak Vám pravděpodobně tato kombinace dává smysl.

• Pokud je Váš záměr čistě ekonomický, bude třeba spočítat na konkrétním řešení, zda bude mít pozitivní vliv na návratnost Vaší celkové investice do FVE i po započtení pořizovacích nákladů chytrého řešení.

chd-vyplati-se-propojeni
chd-vyplati-se-propojeni-desktop
zabezpeceni

Chytrá domácnost: Zabezpečení

Co si představit pod zabezpečením?

Systémy zabezpečení dnes dokáží vedle klasického alarmu plnit více rolí v zabezpečení Vaší domácnosti a jejích členů. V návaznosti na technologie stínění, přístupu, osvětlení a ozvučení Vás nejen v aplikaci informují o vzniklých problémech, jako je například ponechání otevřených oken, přítomnost kouře nebo únik vody. O domácnost se postarají i když jste na dovolené a umí simulovat Vaši přítomnost.

Co si představit pod zabezpečením?

Hlavní funkce zabezpečení

 • Neustálý přehled - chytré zabezpečení v kombinaci s kamerovým systémem Vám umožňuje si kdykoliv zkontrolovat Váš dům a mít neustálý přehled
 • Sledování příchodů - umožňuje například upozornění pro rodiče, když se děti vrací domů, nebo zobrazení videopřenosu, když na Vás někdo zvoní v době Vaší nepřítomnosti
 • Alarm - samozřejmou a velmi důležitou funkcí je klasický alarm. Většina systémů Vám v případě aktivace alarmu zasílá upozornění a umožňuje alarm ovládat i na dálku pomocí aplikace

Doplňkové funkce

V závislosti na tom, jaké další chytré technologie má Váš dům umí běžně systémy (nejen) tyto další funkce:

 • Simulace přítomnosti - v době, kdy jste například na dovolené dům simuluje pomocí osvětlení, ozvučení a stínící techniky Vaší přítomnost, aby odradil nechtěnou pozornost
 • Únik vody a požár - dle zvolených senzorů dnes umí systémy upozorňovat na různé rizikové faktory od úniku vody po kouř
 • Stav otevření - systém Vás upozorní, pokud Vy nebo někdo ze členů domácnosti zanechá otevřené dveře či okna
pristup

Chytrá domácnost: Přístup

Co si představit pod chytrým přístupem?

Systémy chytrého přístupu nabízejí kombinaci dvou věcí - uživatelský komfort a zabezpečení.

Základní funkcí bývá bezklíčový přístup číselným kódem nebo technologií NFC. Komplexnější řešení bývají napojené na další technologie v domácnosti (alarm, kamerový systém, osvětlení, stínění) a skrze aplikaci nabízejí více funkcí pro různé situace včetně Vaší nepřítomnosti. Standardem bývá vytváření dočasných či jednorázových přístupů, nebo například videovrátný s funkcí foto záznamu návštěvníků.

Co si představit pod chytrým přístupem?

Hlavní funkce přístupu

 • Bezklíčový přístup - vstup do budovy i jednotlivých částí pomocí číselných kódů, NFC přívěsků či nálepek, nebo pomocí telefonu
 • Videovrátný - pokud na Vás někdo zvoní, zobrazí se Vám videohovor, nabízí i možnost nastavit fotografování návštěvníků například v době Vaší nepřítomnosti
 • Dočasný přístup - vytváření jednorázových i časově omezených vstupů skrze aplikaci s přístupem do celého domu nebo jen částečný přístup do vybraných místností

Doplňkové funkce

Kromě základních funkcí nabízí některé systémy i doplňkové funkce, mezi které nejčastěji patří:

 • Individuální přístup - nastavení individuálních pravomocí nejen pro členy rodiny, ale také přátele nebo například pokud k Vám dochází někdo na úklid
 • Kontrola oken a dveří - systém Vás upozorní, pokud zůstanou ve Vaší nepřítomnosti otevřeny některé dveře nebo okna
 • Chytré zvonění - nastavení melodie zvonku a případně i tiché alternativy pro situace, kdy nechcete být rušení (např. pomocí osvětlení)
Nepřehlédněte
chd-bezklicova-pristup-desktop

Bezklíčový přístup: Je bezpečný?

Mnoho lidí stále vnímá bezkontaktní technologie s nedůvěrou a bezklíčový přístup považuje za riskantní.

Nicméně díky velké popularitě a rozšířenosti bezkontaktních řešení nejen ve světě bankovnictví a služeb jsou požadavky na jejich bezpečnost tak přísné, že v řadě ohledů předčí tradiční mechanické způsoby zabezpečení. Navíc při ztrátě NFC čipu stačí jednoduše zrušit jeho platnost v aplikaci a není třeba měnit zámky, jako při ztrátě klasického klíče.

chd-bezklicova-pristup
audio

Chytrá domácnost: Audio

Co nabízí chytré
audio?

Systémy chytrého ozvučení se nabízí v jednodušších variantách, které cílí na propojení Vaší domácnosti a audio systému se službami jako Spotify nebo AirPlay, ale také jako komplexní řešení pro ozvučení celé Vaší domácnosti včetně senzorů pro komplikovanější funkce. Reproduktory můžete mít ve všech místnostech a některé systémy mají například schopnost Vás následovat s hudbou podle toho, jak se v domě pohybujete.

Audio

Hlavní funkce

Mezi hlavní funkce chytrého ozvučení patří:

 • Propojení na online služby - umožňuje Vám poslouchat služby jako Spotify, Tidal, AirPlay a další napříč Vaší domácností
 • Automatické přepínání reproduktorů - pokud se v domě přesouváte, hudba se pohybuje s Vámi
 • Integrace dedikovaných hudebních systémů - dedikovaný audio systém můžete ovládat skrze rozhraní většiny řešení chytrého ozvučení
 • Komunikace s domem - dům pomocí audia může upozornit na návštěvu, ale i narušení zabezpečení nebo požár
Audio
dalsi-funkce

Chytrá domácnost:
Další možnosti pro náročné

Sauna

Ovládání sauny je dnes již běžnou součástí komplexnějších řešení chytré domácnosti, které zpravidla umožňuje dálkové ovládání z telefonu, předehřívání, regulaci teplot a případně i doplňkové funkce spojené s ozvučením nebo osvětlením.

 • Zapínání a regulace na dálku - možnost předehřátí sauny na zvolenou teplotu a vybraný čas
 • Ovládání vlhkosti - pokročilejší systémy umí regulovat zároveň vlhkost
 • Ozvučení - většina řešení nabízí i doplňkové funkce, mezi které často patří právě ovládání hudby
dalsi-funkce

Bazén

Integrace bazénů do chytré domácnosti cílí na dva aspekty: údržbu a uživatelský zážitek.

V rámci údržby dokáží sofistikovanější systémy hlídat nejen teplotu vody, ale také její kvalitu, tlak vody v systému nebo filtraci nečistot.

Pro uživatelský zážitek nabízí většina řešení funkce jako ovládání zakrytí bazénu, ovládání intenzity a barvy světel, nastavení teploty a v některých případech i nadstandardní funkce jako protiproud nebo masážní trysky.

dalsi-funkce

Zavlažování zahrady

Některá řešení chytré domácnosti se za Vás postarají i o zahradu. Podle konfigurace dalších technologií a senzorů umí nejen zavlažovat vytvořené zóny v přednastavené časy, ale například i komunikovat s meteostanicí a plánovat zavlažování podle předpovědi srážek nebo podle informací z čidla pro měření vlhkosti půdy. Automaticky se zavlažování vypíná, pokud teploty klesají k bodu mrazu a samozřejmostí bývá komunikace aktuálního stavu s Vaší aplikací a upozornění na změny.

dalsi-funkce

Služby a produkty