Vytápění

Vytápění

Elektrické
podlahové
vytápění

Cena od 900 Kč/m2 Dotace NZÚ se nevztahuje

Cena od 900 Kč/m2
Dotace NZÚ se nevztahuje

hlavička

Realizujeme elektrické vytápění

Carbon_heated
Mwire_cabel
Mwire_mat
Máte zájem o tuto technologii?
Dlouhá životnost systémů
Bezúdržbový
provoz
Přesná
regulace
Vyšší rychlost
nátopu
Nepřehlédněte
ev-zdroj-tepla-je-zaklad@2x

Zdroj tepla je základem
řešení technologií

Vytápění (a v některých případech rovněž ohřev teplé vody) jsou ty nejdůležitější a nejnáročnější technologie v naší domácnosti. Výběr vhodného řešení by měl být základem konfigurace technologií a ovlivňovat volbu dalších technologií.

Nejste si jistí, zdali je tepelné čerpadlo ten vhodný zdroj tepla pro Váš dům? Tým Eda je tady proto, aby Vám poradil.

ev-zdroj-tepla-je-zaklad

Elektrické vytápění v
novostavbách 2022+

Pro výstavbu rodinných domů s vydaným stavebním povolením od roku 2022 se opět zpřísnily požadavky na energetickou náročnost. To však neznamená, že elektrické vytápění v novostavbě nelze použít. Ke splnění energetické náročnosti je třeba, stejně jako v případě volby jiného zdroje tepla, vhodně navrhnout ostatní technologie tak, aby byly přizpůsobeny celkovému projektu a požadavkům klienta. Ve značné části správně navržených řešení je pak možné získat dotaci NZÚ i v případě volby elektrického vytápění jako hlavního zdroje.

vytápění

Typy elektrického
podlahového vytápění

Podle principu rozlišujeme dva základní typy:

Přímotopné - přímo pod nášlapnou vrstvou

 • Topná fólie pod nášlapnou vrstvu

Akumulační (a poloakumulační) - zalité pod roznášení vrstvou

 • Topné kabely
 • Topné rohože
 • Celoplošné topné fólie

Podle čeho zvolit
elektrické vytápění?

Hlavním kritériem pro Vás bude zamýšlený typ využití:

 • Hlavní zdroj tepla - pokud chcete využívat elektrické vytápění jako hlavní zdroj tepla, bude pro Vás důležité zvolit akumulační systém s nižšími provozními náklady a snazší regulovatelností
 • Doplňkový zdroj tepla - pro zvýšení teplotního komfortu je naopak vhodnější řešení nad roznášecí vrstvu, které rychleji prohřeje nášlapnou vrstvu na požadovanou teplotu.
Nepřehlédněte
ev-vyplati-se-elektricke@2x

Vyplatí se elektrické vytápění i přes vysoký růst ceny energií?

Pro relevantní zhodnocení je nezbytné zvážit veškeré ostatní aspekty, jako je tepelná ztráta budovy, vstupní cena a servisní náklady. Většina novostaveb má dnes natolik nízkou tepelnou ztrátu, že samotná spotřeba energie na vytápění není vysoká a provoz elektrického vytápění se tak domácnosti vyplatí. Ve starších domech s vysokou energetickou náročností se pak elektrické vytápění jako hlavní zdroj tepla ve většině případů nevyplatí.

ev-vyplati-se-elektricke

Elektrické topení jako hlavní zdroj tepla

Jako každá technologie má elektrické vytápění své výhody i nevýhody. Zásadní je porovnávat technologie ke každému projektu individuálně. Elektrické vytápění je dnes srovnáváno zejména s tepelnými čerpadly, oproti kterým nabídne snadnou a přesnou regulaci, bezúdržbový provoz bez nákladů na servis, delší životnost, bezhlučnost a také to, že nepotřebuje technickou místnost. Naopak je potřeba počítat s vyšší spotřebou energie a s nutností řešit ohřev TUV zvlášť.

elektrické vytápění

Elektrické vytápění

 • Přesná regulace
 • Bezúdržbový provoz
 • Delší životnost
 • Bezhlučné
Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla

 • Nižší spotřeba
 • Ohřev TUV
 • Možnost dotací

V čem se liší topné
rohože a topné fólie?

Ačkoliv se obě technologie můžou zdát podobné, opak je pravdou. U rohoží/kabelů se zahřívá tenká vrstva kabelu, zatímco u fólie je to celá plocha uhlíkové vrstvy. Hlavním rozdílem je tak podstatně větší reálná topná plocha fólií a s tím spojená lepší schopnost přenosu tepla. Topným fóliím proto stačí nižší provozní teplota k rychlejšímu ohřátí podlahy a interiéru. Jsou díky tomu šetrnější k materiálům skladby podlahy a finální krytině a mají lepší výsledky z hlediska provozních nákladů. Kvalitní topné fólie jsou moderním nástupcem elektrický podlahových topných systémů.

7-20%*
Pokrytí podlahy topným prvkem el. rohoží
pokrytí
60-90%
Pokrytí podlahy topným prvkem topných fólií
pokrytí

Rozdíly v
topných fóliích

Na trhu je celá řada na první pohled velmi podobně vypadajících topných fólií. Hlavní rozdíly jsou v technologii konstrukce fólie a způsobu provedení montáže. Vzhledem k poměrně rychlému boomu v oblasti topných fólií za posledních 5 let je i český trh nasycen velkým množstvím dovozců, jenž postrádají i základní bezpečností principy. Při volbě topných fólií doporučujeme posoudit reálné zkušenosti a certifikace před propagačními materiály.

rozdily
Nepřehlédněte
ev-efektivni-provoz@2x

Efektivní provoz v kombinaci s fotovoltaikou?

Hlavní část výroby FVE je v létě, tedy v době, kdy vytápění není v provozu. Jak tedy ideálně kombinovat tyto dvě technologie pro maximální efektivitu? Díky novým trendům v podpoře FVE systémů při výkupu přebytků energie vyrobené v létě si lze výrazně snížit celoroční náklady na celkovou spotřebovanou energii. Dobrý návrh elektrického vytápění společně s fotovoltaickou elektrárnou Vám navíc umožní využití dotací celkem až 430 tis. Kč.

ev-efektivni-provoz

Novostavby 2022+

Stavím / budu stavět:Na co mám nárok?

U novostaveb není možné čerpat samostatnou dotaci na el. topný systém. Lze však využít dotaci až 500 tis. Kč z podoblasti B na pasivní stavbu. Výše dotace je zcela závislá na energetickém standardu, který zohledňuje obálku budovy společně s použitými technologiemi. Nově je možné kombinovat dotace podoblasti B a C, což ve skutečnosti znamená, že je možno čerpat dotaci na pasivní dům (až 500 tis. Kč) a následně i dotaci na pořízení FVE (až 205 tis. Kč). Nechte si posoudit svůj projekt a zjistěte, jaké možnosti dávají smysl pro Váš dům.

500 tis. Kč
Maximální dotace
na dům
- podoblast B

Jaký systém elektrického vytápění zvolit?

Hlavním vodítkem pro Vás bude zamýšlené využití systému:

 • Hlavní zdroj tepla - v tomto případě se vyplatí zvolit jedno z řešení pod roznášecí vrstvu podlahy kvůli akumulaci tepla a snížení provozních nákladů.
 • Doplňkový zdroj tepla - pro zvýšení teplotního komfortu je vhodnější řešení nad roznášecí vrstvu, které rychleji prohřeje nášlapnou vrstvu na požadovanou teplotu.
Nepřehlédněte
ev-nepripravte-se-o-dotaci@2x

Nepřipravte se o dotaci
na fotovoltaiku

Od 1.1.2022 platí, že pokud je FVE zmíněna jako podmínka pro splnění podmínek PENB, pak nelze čerpat dotace z oblastí C na FVE. Pokud by se tak stalo, nebylo by už nikdy možné pro danou budovu čerpat dotace z podoblasti C pro FVE.

ev-nepripravte-se-o-dotaci

Stávající stavby

Mám postaveno:Na co mám nárok?

V současné době není pořízení elektrických topných systémů podporováno žádným z dotačních programů.

nárok

Jaké řešení zvolit do stávající stavby?

Částečná rekonstrukce podlahy – pokud chcete udělat menší úpravy a vyměnit jen finální vrstvu, je ve hře využití topných kabelů, nebo topné fólie přímo pod finální krytinu.

Kompletní rekonstrukce vč. rekonstrukce podlahy – blíží se charakteru novostaveb a elektrické podlahové vytápění je jednou z vhodných variant. Vzhledem k dotacím na rekonstrukce doporučujeme záměr přizpůsobit aktuálním možnostem čerpaní dotací z programu NZÚ.

Jaká jsou možná řešení?

Topné folie
celoplošné

Podlahové vytápění uložené pod litým potěrem nebo jako stropní

 • Největší topná plocha a celoplošný přenos tepla
 • Snadná regulace
 • Dlouhá životnost
 • Šetrné ke skladbě podlahy a podlahové krytině
 • Vyšší pořizovací náklady oproti topným rohožím/kabelům
 • Nevhodné pro užití pod podlahovou krytinu
 • Kvůli velkému množství výrobků na trhu je obtížné vybrat kvalitní fólii
60-9060-90%
Pokrytí podlahy topným prvkem
ev-tf-celoplosne

Topné folie
páskové

Podlahové vytápění uložené přímo pod finální krytinou

 • Ideální jako doplňkový zdroj tepla
 • Velká topná plocha
 • Vhodné přímo pod podlahovou krytinu
 • Dlouhá životnost
 • Instalace pouze do suchých skladeb podlahy
50-7050-70%
Pokrytí podlahy topným prvkem
ev-tf-paskove

Elektrické rohože

Možné využití jako podlahové vytápění uložené pod litým potěrem nebo pod dlažbou

 • Nízké pořizovací náklady
 • Všestranné využití
 • Dlouhá životnost
 • Vyšší spotřeba el. energie
 • Menší topná plocha oproti fóliím
 • Méně přesná regulace vlivem menší topné plochy
 • Riziko přehřívání a degradace podlahy v případě špatného provedení
7-207-20%
Pokrytí podlahy topným prvkem
ev-er

Elektrické kabely

Možné využití jako podlahové vytápění uložené pod litým potěrem nebo pod dlažbou, proti zamrzání venkovních ploch a okapů

 • Nízké pořizovací náklady
 • Všestranné využití (i venkovní)
 • Dlouhá životnost
 • Vyšší spotřeba el. energie
 • Menší topná plocha oproti fóliím
 • Méně přesná regulace vlivem menší topné plochy
 • Riziko přehřívání a degradace podlahy v případě špatného provedení
7-207-20%
Pokrytí podlahy topným prvkem
ev-ek

Služby a produkty