Ostatní

Ostatní

Nabíjecí
stanice

Cena od 30 500 Kč/ks Dotace NZÚ až 15 000 Kč/ks

Cena od 30 500 Kč/ks
Dotace NZÚ až 15 000 Kč/ks

hlavička

Realizujeme nabíjecí stanice

Victron_energy
Ev_mate
Máte zájem o tuto technologii?
Dotace
NZÚ
Vyšší rychlost nabíjení
Výhodný tarif pro vlastníky elektromobilů
Bezpečnější nežli běžné zásuvky

Typy domácího nabíjení elektromobilu

Existuje více možností, jak dobíjet elektromobil přímo doma:

 • Běžná zásuvka (230V) - jednoduchý, ale pomalý způsob
 • Průmyslová zásuvka (400V) - výkonnější řešení, které vyžaduje odbornou instalaci a uzpůsobení elektroinstalace
 • Nabíjecí stanice (AC) - tzv. wallbox, výkonné a bezpečné řešení na míru vozu, které podporuje dotace NZÚ
 • Rychlonabíjecí stanice (DC) - velmi výkonné řešení, administrativně i technologicky komplikované, obdoba veřejných rychlodobíjecích stanic
ns

Rychlost nabíjení elektromobilu

Na příkladu běžného elektromobilu s průměrnou kapacitou baterie vidíme, jak se zhruba liší časy domácího nabíjení:

 • Běžná zásuvka (230V) - 8-12 hodin
 • Průmyslová zásuvka (400V) - 5,5-8 hodin
 • Nabíjecí stanice (AC) - 3-5 hodin (ideálně přes noc s nižší sazbou)
 • Rychlonabíjecí stanice (DC) - 30-90 minut
*Po domácích rychlonabíjecích stanicích, které jsou zatím velmi výjimečné 8-12h Běžná zásuvka Základní anejpomalejšízpůsob nabíjení 3-5h Nabíjecí stanice Nejběžnější anejrychlejší způsobnabíjení*

Jaký typ nabíjení je pro
Vás vhodný?

Rozhodujícím faktorem pro Vás bude velikost baterie Vašeho elektromobilu a jeho využití. Obecně platí, že rychlonabíjecí stanice na stejnosměrný proud (DC), byť zní lákavě, není snadné zrealizovat a představuje vysoké vstupní náklady. Naopak nabíjení z průmyslové zásuvky nese jistá bezpečností rizika. Nejčastějším a nejbezpečnějším řešením je proto běžná nabíjecí stanice na střídavý proud (tzv. wallbox).

ns
Nepřehlédněte
ns-nabijeci-stanice-desktop

Nabíjecí stanice 
(AC):

Proč jsou
nejvhodnější?

Nabíjecí stanice, neboli wallboxy, jsou navržené pro snadné používání a integraci do stávajících rozvodů domu. Využívají střídavý proud, mají vlastní jistič, a tak předchází přetěžování a výpadkům jističů domu a běžně disponují řadou bezpečnostních funkcí včetně detekce úniku proudu či poškození kabelu.

ns-nabijeci-stanice

Výběr vhodné
nabíjecí stanice

Při výběru stanice je potřeba určit základní parametry - výkon, typ konektoru a způsob montáže. Na výběr jsou řešení se zásuvkou i vlastním kabelem. V potaz je důležité vzít take integrovanou nabíječku elektromobilu, která většinou omezuje maximální dobíjecí výkon (nejčastěji se pohybuje kolem 11 kW).

Kvalifikovaný prodejce by Vám měl s výběrem poradit a doporučit vhodný typ pro Váš elektromobil, řešení stávajících rozvodů a dispozice domu.

Podle čeho zvolit vhodnou nabíjecí stanici? *Měl by Vám doporučit prodejce Výkon stanice Kabel nebo zásuvka Nabíjecí výkon určíparametry Vašehoelektromobilu - můžebýt od 3,7 kW po 22 kW.* Řešení s kabelem jsousnadnější na použití, aleneumožňují např. budoucívýměnu za delší kabel azabírají více místa.

Propojení nabíjecí
stanice s FVE

Zajímavou funkcí některých nabíjecích stanic je také ukládání přebytků vyrobené energie přímo do baterie Vašeho elektromobilu. V případě domácích fotovoltaických elektráren s běžným výkonem se sice nejedná o efektivní způsob dobíjení elektromobilu, ale o zajímavý způsob, jak dlouhodobě optimalizovat celkové náklady.

Na tomto propojení potěší také ekologický přínos.

ns propojeni

Nabíjecí stanici, i když nemám elektromobil?

V případě novostaveb dává smysl zvážit pořízení nabíjecí stanice i pokud elektromobil ihned neplánujete. S dotací se jedná o poměrně malou investici, díky které se vyhnete případným budoucím zásahům do fasády či konstrukce budovy.

Na druhou stranu je pravděpodobné, že se v následujících letech vyvinou výkonnější řešení pro budoucí elektromobily.

ns

Jaká jsou možná řešení?

Nabíjecí stanice (AC)
„wallbox“

Nejčastější řešení domácího dobíjení, které nabízí řadu bezpečnostních funkcí, snadné používání, integraci do stávajících rozvodů a podporu dotací NZÚ.

 • Vysoká rychlost nabíjení (na poměry domácího nabíjení)
 • Bezpečné řešení
 • Snadná integrace do stávajících rozvodů domu
 • Nízké pořizovací náklady díky dotaci NZÚ 30 tis. Kč
 • Možná propojitelnost s FVE
 • Pomalejší, než veřejné nabíjecí stanice (DC)
ns-nsw

Běžná zásuvka
(230V)

Jednoduché řešení, které však není koncipované pro nabíjení velkokapacitních baterií elektromobilů.

 • Využití stávající zásuvky - bez vstupní investice
 • Využití výhodnějších tarifů energie
 • Vhodné pro malé elektromobily a domácnosti s více vozy
 • Nejpomalejší z domácích způsobů dobíjení (větší baterie až 2 dny)
 • Riziko přetížení domácí sítě
 • Pro propojení s FVE je potřeba úprava rozvodů
ns-bz

Průmyslová zásuvka
(400V)

Výkonnější alternativa běžné zásuvky, která snižuje čas nabíjení zhruba o třetinu. Nenabízí však zabezpečení, které mají wallboxy.

 • Rychlejší dobíjení oproti běžné zásuvce (zhruba o 1/3)
 • Využití stávající zásuvky (většina staveb bývá vybavena průmyslovou zásuvkou)
 • Nižší nabíjecí výkon než většina nabíjecích stanic - wallboxů
 • Zvýšené bezpečností riziko
 • Riziko přetížení domácí sítě
 • Potřeba zásahů do stávající sítě, pokud není dům již zásuvkou vybaven (v takovém případě se investice nevyplatí ve srovnání s wallboxem)
ns-pz

Rychlonabíjecí stanice (DC)

Velmi výkonné, ale náročné řešení porovnatelné s veřejnými nabíjecími stanicemi na stejnosměrný proud (DC).

 • Nejvyšší nabíjecí rychlost
 • Bezpečné řešení
 • Technologicky náročné řešení, které vyžaduje průmyslový jistič a další úpravy domácí sítě
 • Administrativně komplikované
 • Vysoké pořizovací náklady
ns-rs

Přehled aktuálních dotací

Aktualizováno 30. 9. 2023

Ekomobilita

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil a dalších zařízení nezbytných pro její provoz.

E-mobilita Technologie pro dobíjení elektromobilu 15 000 Kč/dům

Více informací naleznete na stránkách nového programu Zelená Úsporám

www.novazelenausporam.cz
nzu

Služby a produkty