Ohřev vody

Ohřev vody

Nepřímý
ohřev vody

Cena součástí za tepelné čerpadlo Dotace NZÚ součástí za tepelné čerpadlo

Cena součástí za tepelné čerpadlo
Dotace NZÚ součástí za tepelné čerpadlo

hlavička

Realizujeme nepřímý ohřev vody

Viessmann
Lg
Vaillant
Alpha_innotec
Máte zájem o tuto technologii?
Nízké náklady na ohřev vody
Možnost kombinace technologií
Dotace na obnovitelná řešení
Snížení nákladů s řešením FVE

Co znamená nepřímý ohřev vody?

O nepřímém ohřevu vody mluvíme v případě, že je zásobník pro ohřev teplé vody napojen na jeden nebo i více zdrojů tepla, které primárně zajišťují funkci vytápění.

Díky tomu probíhá příprava teplé vody v topné sezóně do jisté míry jako vedlejší efekt vytápění, a v porovnání s přímým ohřevem vody jsou tedy náklady nižší.

nov

Častá řešení nepřímého ohřevu vody

Mezi nejčastější řešení ohřevu vody patří zdroje tepla, která zajišťují primárně funkci vytápění, tedy tepelná čerpadla a různé druhy kotlů.

Síťová řešení jsou závislá na distribuční síti a tuto výhodu nemají.

 • Zásobníkový ohřev pomocí tepelného čerpadla
 • Zásobníkový ohřev pomocí kotle (plynový, elektrický, tuhá paliva)
 • Kombinovaný bojler s napojením na zdroj tepla
 • Kombinovaná jednotka s rekuperací a tepelným čerpadlem
 • Bivalentní řešení kombinující dva způsoby nepřímého ohřevu
nov_caste-resenix

Podle čeho zvolit
nepřímé řešení ohřevu?

Na výběr máme řadu řešení od zásobníků, které mají nižší pořizovací náklady, až po kombinované bojlery se zabudovaným tepelným čerpadlem, které naopak nabízí až 3x nižší provozní náklady.

Předním vodítkem ve volbě řešení bude tedy spotřeba teplé vody. Pokud máte střední až velkou spotřebu teplé vody, vrátí se Vám investice do úspornějšího řešení.

*Záleží na konkrétním případu a na vývoji cen el. energie Nízká spotřebateplé vody(<30l / osoba / den) Vyplatí se pravděpodobnězvolit levnější řešení (např. zásobník s topnýmelektrickým tělesem) Střední až vysokáspotřeba teplé vody(>30l / osoba / den) Příznivá návratnost dražšíhoa úspornějšího řešení* (např. kombinovaný bojler sezabudovaným tep. čerpadlem)
Nepřehlédněte
nov-fotovoltaika-a-ohrev@2x

Fotovoltaika a ohřev teplé vody

Fotovoltaické elektrárny šetří naše provozní náklady. Většina spotřeby energie v zimním období ale není pokryta z FVE kvůli kratším dnům. Znatelně ale umí snížit celkové roční náklady na přípravu teplé vody, které jsou po celý rok konstantní a tvoří až 25% nákladů na provoz běžné domácnosti.

nov-fotovoltaika-a-ohrev

Ohřev vody tepelným čerpadlem

Tepelná čerpadla jsou úsporným zdrojem pro výrobu tepla a je proto logické je využit v domácnosti i k nepřímému ohřevu vody. Ne všechny typy čerpadel ale mají stejné vlastnosti - problémem některých typů čerpadel (především vzduch-voda) je snížená účinnost pod určitou venkovní teplotou (běžně od 0°C do -7°C), kdy je musí podpořit záložní zdroj tepla. V takovém případě by nebyl efektivní ani nepřímý ohřev teplé vody tepelným čerpadlem, a je proto důležité při volbě tohoto řešení zvolit vhodný typ čerpadla a výkon odpovídající podmínkám v daném místě.

payment
50 tis. Kč
Investice do ohřevu vody tepelným čerpadlem - pořízení zásobníku a jeho připojení na otopnou soustavu

Kombinovaný
bojler

Zajímavé řešení pro přípravu teplé vody je kombinovaný bojler. Tento typ bojleru kombinuje nepřímý a přímý ohřev vody. V topné sezóně využívá hlavní zdroj tepla pro snížení nákladů a v letním období ohřívá vodu přímo pomocí elektrického topného tělesa. Díky tomu může být hlavní zdroj výroby tepelné energie odstaven čímž se prodlužuje jeho životnost. V domácnostech s tepelným čerpadlem vzduch-voda pak kombinovaný bojler dokáže zajistit teplou vodu i v situaci, kdy se výkon tepelného čerpadla snižuje kvůli venkovním teplotám pod bodem bivalence.

ohřev vody

Bivalentní ohřev
teplé vody

Bivalentní zásobníky jsou dalším důmyslným řešením nepřímého ohřevu vody, který je v tomto případě zajištěn ze dvou různých zdrojů. Nejenže díky tomu nejsme závislí na jediném zdroji tepla, ale můžeme upřednostňovat ten, který je v dané chvíli efektivnější ke snížení nákladů. Populární je využití obnovitelných zdrojů formou akumulace fotovoltaiky do teplé vody, nebo přímo solární ohřev. Díky finanční podpoře z dotačních programů se navíc snižuje návratnost investice do obnovitelných řešení ohřevu vody.

ohřev vody
Nepřehlédněte
nov-akumulacni-nadrz@2x

Akumulační nádrž jako zásobník tepelné energie

Akumulační nádrž na rozdíl od kombinovaného bojleru nemá vlastní topné těleso a jen shromažďuje přebytečné teplo od externích tepelných zdrojů (kotel, tepelné čerpadlo, solární panely, krbová vložka atd.). Tato tepelná energie akumulovaná do vody může být následně využita nejen pro vytápění, ale také pro samotnou spotřebu.

nov-akumulacni-nadrz

Novostavby 2023+

Stavím / budu stavět:Na co mám nárok?

V případě novostaveb je více možností.

 • U tradičních řešení pro přípravu teplé vody nečekejte samostatnou finanční podporu. Řešení pro ohřev vody bude posuzováno v celkovém součtu technologií a ovlivní pouze výši dotace z podoblasti B - pozitivně či negativně.
 • Pokud se rozhodnete pro některé z obnovitelných řešení přípravy teplé vody, budete mít možnost využít dotaci od 45 tis. Kč do 60 tis. Kč
45 tis. Kč
Max. dotace na tepelné čerpadlo pro ohřev vody
60 tis. Kč
Maximální dotace na solární ohřev vody

Vyplatí se nepřímý ohřev vody do novostavby?

Ano - tedy pokud se nejedná o malou domácnost se zanedbatelnou spotřebou teplé vody. Otázkou je spíše, jaký typ nepřímého ohřevu zvolit? Neexistuje ale jednoznačná odpověď, protože je dnes tolik možností. Vhodné řešení by mělo vyplynout z těchto úvah:

 • Jaká bude Vaše spotřeba teplé vody?
 • Které technologie musíte mít, pro splnění legislativních nároků?
 • Výběr dotací, které chcete využít
Nepřímý ohřev vody do novostavby - spotřeba vody: *Záleží na konkrétním případu a na vývoji cen el. energie Střední až vysoká(>30l / osoba / den) Pravděpodobně budevhodnější nepřímý ohřevi s ohledem na energetickýprůkaz PENB a dotace. Nízká(<30l / osoba / den) Pravděpodobně vyjdev součtu nákladů lépepřímý ohřev vody*

Stávající stavby

Mám postaveno:Na co mám nárok?

Pro stávající stavby můžeme podporu rozdělit na dvě části -

 • Pokud se rozhodnete řešit ohřev vody souběžně s výměnou zdroje tepla, můžete využít jednu z dotací na výměnu hlavních zdrojů tepla. Podpoří vás v případě tepelného čerpadla či kotle na biomasu až částkou 125 tis. Kč
 • Pokud se rozhodnete pro některé z obnovitelných řešení přípravy teplé vody, budete mít možnost využít dotaci od 45 tis. Kč do 60 tis. Kč
45 tis. Kč
Max. dotace na
tepelné čerpadlo pro ohřev vody
125 tis. Kč
Max. dotace na tepelné čerpadlo pro vytápění a ohřev vody s efektivním využitím FVE

Vyplatí se nepřímý ohřev vody pro stávající stavby?

Zpravidla ano, ale záleží na více faktorech, kvůli kterým nejde jednoznačně odpovědět. Opět bude rozhodujícím faktorem Vaše spotřeba teplé vody - pokud je Vaše spotřeba zanedbatelná, pak se nemusí investice do nepřímého ohřevu vody vrátit. Do velké míry bude rozhodovat i využití dotačních programů - pokud budete měnit i zdroj tepla a využijete bonusů za kombinaci více opatření, tak by měla být návratnost nepřímého ohřevu vody příznivá.

Nepřímý ohřev pro stávající stavby? *Záleží na konkrétní budově a zdroji tepla Máte velkou spotřebuteplé vody? Měníte zároveň takézdroj tepla? Pravděpodobně se vyplatízvolit komplexní řešení anepřímý ohřev vody*

Přehled aktuálních dotací

Výměna hlavního zdroje tepla

Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel.

Oblast Typ zdroje tepla Max. dotace
Kotel-bio Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 80 000 Kč
Kotel-bio+ Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva s celosezónním zásobníkem pelet 100 000 Kč
Kamna Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a teplovodním výměníkem 45 000 Kč
TCA+ Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění a ohřev vody 80 000 Kč
TCV+ Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění a ohřev vody 100 000 Kč
TC+FV Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch nebo vzduch-voda pro vytápění a ohřev vody s podporou FV 125 000 Kč
TCK+ Tepelné čerpadlo země-voda s plošným kolektorem pro vytápění a ohřev vody 140 000 Kč
CTZ Napojení na soustavu zásobování teplem 40 000 Kč

Bonusy

Při kombinaci více opatření lze získat bonus. Čím více opatření, tím vyšší bonus.

OPATŘENÍ BONUS
Každá kombinace opatření 10 000 Kč
Bonus za realizaci opatření v regionech a obcích uvedených v Akčním plánu Strategie regionálního rozvoje 2021+ a v krajích MSK, KVK,ÚLK + 10%

Více informací naleznete na stránkách programu Zelená Úsporám

www.novazelenausporam.cz
nzu

Jaká jsou možná řešení?

Zásobník pro tepelné čerpadlo

 • Velmi nízké provozní i pořizovací náklady
 • Jednoduchá instalace
 • Zlepšuje parametry novostavby z hlediska primární neobnovitelné energie
 • Ekologické řešení ohřevu teplé vody
 • Nutnost chodu tepelného čerpadla po celý rok
 • Velmi důležité zvolit vhodný zásobník dle typu tepelného čerpadla
 • Riziko zkrácení životnosti tepelného čerpadla vlivem celoročního provozu
nov-ztc

Zásobník pro kotel

 • Nízké provozní náklady na ohřev vody
 • Jednoduchá instalace
 • Nízká vstupní investice
 • Nutnost provozovat kotel i mimo topnou sezónu nebo vybavit zásobník elektrickým topným tělesem
 • Vyžaduje pravidelnou údržbu
nov-zk

Kombinovaný bojler

 • Nízké pořizovací náklady
 • Snadná instalace
 • Úspora nákladů oproti klasickému bojleru
 • Možnost ohřevu vody i při výpadku proudu krbovou vložkou/fototermikou
 • Nutnost regulace a přepínání mezi jednotlivými zdroji tepla
 • Náročnější příprava rozvodů vody
nov-zkb

Služby a produkty