Ostatní

Ostatní

Podlahová
skladba

Cena od 1 250 Kč/m2* Dotace NZÚ se nevztahuje

Cena od 1 250 Kč/m2*
Dotace NZÚ se nevztahuje

*Cena se odvíjí v závislosti na kompletní skladbě podlahy.

hlavička

Realizujeme podlahové skladby

Fermacell
Cemex
Mixin
Máte zájem o tuto technologii?

Co se skrývá pod pojmem podlahová skladba?

Podlahová skladba zahrnuje všechny vrstvy podlahy od spodní nosné vrstvy po pochozí krytinu. Zpravidla obsahuje (odspodu) hydroizolaci, tepelnou izolaci, roznášecí vrstvu a podlahovou krytinu.

Součástí může být i podlahové vytápění, a to buď přímo pod nášlapnou vrstvou (přímotopné systémy), nebo pod roznášecí vrstvou (akumulační systémy), nebo například akustická izolace či vyrovnávací vrstvy.

ps_podhlagova-skladba

Typy podlahových
skladeb

Existuje celá řada podlahových skladeb kombinující zejména tyto základní materiály:

 • Podlahová krytina - dlažba, vinylové podlahy, linoleum, dřevo
 • Roznášecí vrstva - cementový potěr, anhydrit, OSB, sádrovláknité desky
 • Tepelná izolace - polystyren (EPS), minerální vlna, PIR a PUR desky, kročejová izolace a další specializované systémy
 • Hydroizolace - asfaltové pásy, tekuté lepenky
typy

Jak zvolit vhodnou skladbu podlahy?

Volba skladby podlahy je komplikovaná, protože jednotlivé vrstvy ovlivňují odlišné faktory. Mezi ty nejdůležitější patří:

 • Podlahová krytina - měl by doporučit prodejce v závislosti na topném systému a dalších podmínkách (např. vlhkost)
 • Roznášecí vrstva - vhodnost suché či mokré skladby a konkrétního materiálu by měl posoudit odborník dle ostatních konstrukčních materiálů
 • Tepelná izolace - měl by navrhnout odborník dle dispozic budovy, konstrukce, teplotní ztráty, topného systému a PENB
pov
ps

Podlahové vytápění a skladby podlahy

Některé druhy podlahového vytápění jsou ke skladbě podlahy více šetrné než jiné. Mezi ty šetrnější druhy patří elektrické podlahové vytápění, především topné fólie. Teplovodní podlahové vytápění může z důvodu vysoké provozní teploty poškodit podlahové vrstvy. O vhodnosti vybraného typu podlahového vytápění pro Vaši skladbu podlahy se vždy poraďte se solidním prodejcem podlahového vytápění.

Mokrá skladba
podlahy

Tzv. mokré skladby jsou podlahy, ve kterých tvoří roznášecí vrstvu jeden z litých materiálů (např. cementový potěr nebo anhydrit). Obecně mají lepší vlastnosti pro potřeby akumulačního podlahového vytápění (vyšší teplotní vodivost a setrvačnost). Hlavní nevýhodou je zvýšení vlhkosti, kvůli kterému jsou nevhodné do budov s dřevěnou konstrukcí. Mezi další nevýhody patří i nutnost počkat než vrstva vytvrdne před dokončením dalších vrstev podlahy (liší se dle materiálu).

ps_mokra-skladba

Suchá skladba
podlahy

Sucha skladba využívá jako roznášecí vrstvu jeden z pevných materiálů (např. sádrovláknité desky). Hlavní výhodou je předejití vlhkosti a z toho vyplývá vhodnost suché skladby v prostorách s dřevěnou konstrukcí jako jsou dřevostavby či podkroví. Mezi další výhody patří nižší hmotnost, jednodušší montáž, občas zmiňovaná akustická izolace a také možnost rovnou pokračovat s dokončením podlahy. Nevýhodou je kratší akumulační schopnost ve spojení s akumulačním podlahovým vytápěním.

ps_sucha-skladba

Nejběžnější roznášecí vrstvy

Anhydrit

Vhodné řešení roznášecí vrstvy mokré skladby podlahy pro rodinné domy a byty - zejména v kombinaci s podlahovým vytápěním.

 • Stačí tenčí vrstva (nižší skladba podlahy, lehčí podlaha)
 • Vhodný pro podlahové topení (vysoká teplotní vodivost)
 • Levnější než cementový potěr
 • Ve vysoce vlhkém prostředí (koupelny, sauny atd.) měkne a ztrácí pevnost
ps-anhydrid

Cementový potěr

Řešení roznášecí vrstvy pro mokré skladby podlahy. Nedosahuje teplotní vodivosti anhydritu, ale nevadí mu vlhké prostředí.

 • Možná aplikace do vysoce vlhkého prostředí
 • Aplikuje se vyšší vrstva (vyšší celková výška skladby podlahy)
 • Mírně nižší teplotní vodivost pro podlahové vytápění
ps-cementova-poter

Sádrovláknité desky

Řešení suché skladby podlahy - homogenní desky ze sádry a papírových vláken vhodné nejen do prostorů, kde je nutná suchá skladba.

 • Nízká výška vrstvy (vhodné pro snížení výšky skladby podlahy)
 • Lepší teplotní a zvuková izolace proti litým vrstvám
 • Omezená akumulace pro podlahové vytápění
 • Vyšší pořizovací náklady
ps-sadrovlaknite-desky

Nejběžnější tepelné izolace

Pěnový polystyren (EPS)

Běžný a dostupný typ pěnové tepelné izolace, který nabízí součinitel tepelné vodivosti od 0,037 W/(m·K)

 • Nízká cena
 • Snadná opracovatelnost
 • Nelze dlouhodobě vystavit vlhku
 • Citlivost na teplotu
 • Hořlavost
 • Stárnutí a objemové změny
ps-pp

Šedý polystyren

Moderní verze pěnového polystyrenu s lepšími izolačními vlastnostmi. Součinitel tepelné vodivosti tohoto materiálu je 0,032 W/(m·K)

 • Lepší izolační vlastnosti oproti běžnému EPS
 • Možnost aplikovat tenčí vrstvu (nižší skladba podlahy)
 • Vyšší pořizovací cena
 • Nelze vystavit vlhku, hořlavost, změny objemu, stárnutí (viz. EPS)
ps-sp

Extrudovaný polystyren (XPS)

Sofistikovanější a odolnější verze polystyrenu, která má uzavřené póry. Součinitel tepelné vodivosti tohoto materiálu je od 0,030 W/(m.K)

 • Lepší izolační vlastnosti oproti běžnému i šedému polystyrenu
 • Odolný vůči vlhkosti
 • Bez objemových změn
 • Vyšší pořizovací cena
 • Citlivý na vyšší teploty (+75°C)
ps-ep

Minerální vlna

Populární tepelná izolace, která nabízí příznivý poměr ceny a vlastností. Součinitel tepelné vodivosti tohoto materiálu je od 0,035 W/(m.K)

 • Vysoká paropropustnost - prodyšnost (předchází zapařování)
 • Nehořlavost - třída reakce na oheň A1
 • Lepší akustická izolace
 • Nasákavé - nelze použít v dlouhodobě vlhkých prostorech
 • Vyšší cena v porovnání s polystyrenem
ps-mv

PIR/PUR desky

Jedná se o velmi účinnou tepelnou izolaci se součinitelem tepelné vodivosti od 0,023 W/(m·K)

 • Velmi dobré izolační vlastnosti
 • Vysoká pevnost
 • Dobrá paropropustnost - prodyšnost (předchází zapařování)
 • Vyšší cena
 • Citlivost na UV záření
ps-ppd

Pěnové sklo

Odolný izolační materiál skládající se ze skloviny, který je zcela vodotěsný. Součinitel tepelné vodivosti tohoto materiálu je od 0,060 W/(m.K)

 • Vysoká odolnost a dlouhá životnost
 • Vodotěsné
 • Nehořlavé
 • Vyšší cena
 • Není paropropustné - nepropustné vodním parám/beton
ps-ps

Služby a produkty