Ohřev vody

Ohřev vody

Přímý
ohřev vody

Cena od 16 400 Kč Dotace NZÚ se nevztahuje

Cena od 16 400 Kč
Dotace NZÚ se nevztahuje

hlavička

Realizujeme přímý ohřev vody

drazice
Stiebel_eltron
jablotron
Alpha_innotec
Máte zájem o tuto technologii?
Nezávislost na ostatních technologiích
V případě el. bojleru nízká počáteční investice
Dotace na obnovitelná řešení
Snížení nákladů s řešením FVE

Co znamená přímý
ohřev vody?

Za přímá řešení ohřevu vody považujeme taková řešení, která nevyužívají žádný další zdroj tepla vyjma vlastního topného tělesa nebo zabudovaného tepelného čerpadla a fungují zcela nezávisle na dalších technologiích.

Výhodou přímého ohřevu vody oproti nepřímému je tedy nenarušená příprava teplé vody i v případě, že selže hlavní zdroj tepla domácnosti. Nevýhodou jsou ale vyšší provozní náklady většiny přímých řešení pro přípravu teplé vody.

pov

Jaká jsou přímá řešení
ohřevu vody?

Nejběžnějším řešením přímého ohřevu vody je jednoduchý elektrický bojler. Jedná se v podstatě o zásobník vody vybavený elektrickým topným tělesem. V dnešní době již však existují i sofistikovanější řešení, jako například bojlery se zabudovaným tepelným čerpadlem.

 • Elektrický bojler
 • Bojler s tepelným čerpadlem
 • Kombinovaný bojler s napojením na zdroj tepla
 • Kombinovaný bojler (s tepelným č.) pro externí zdroj tepla
 • Průtokový ohřev vody
nov_caste-resenix
Nepřehlédněte

Fotovoltaika a ohřev teplé vody

Fotovoltaické elektrárny šetří naše provozní náklady. Většina spotřeby energií se ale v zimním období kvůli kratším dnům nedodává z FVE. Znatelně ale umí snížit celkové roční náklady na přípravu teplé vody, které jsou po celý rok konstantní a tvoří až 25% nákladů na provoz běžné domácnosti.

pov-fotovoltaika-a-ohrev
pov-fotovoltaika-a-ohrev@2x

Podle čeho zvolit přímé řešení ohřevu vody?

Zatímco elektrický bojler představuje nejnižší vstupní investici, vychází dráž na provozních nákladech. Naopak bojlery s tepelným čerpadlem jsou nákladnější na pořízení, ale nabízejí znatelnou úsporu provozních nákladů. Je tedy důležité především zvážit, jaká bude Vaše spotřeba teplé vody - v případě malé spotřeby teplé vody se Vám nevrátí vyšší investice do bojleru s tepelným čerpadlem. Naopak v případě střední a vyšší spotřeby teplé vody se vyplatí investovat do bojleru s tepelným čerpadlem, nebo některého z nepřímých řešení ohřevu vody.

Jaká je Vaše spotřeba teplé vody? *Záleží na konkrétním případu a na vývoji cen el. energie Nízká(<30l / osoba / den) Střední až vysoká(>30l / osoba / den) Pravděpodobně vyjdev součtu nákladů lépeelektrický bojler* Pravděpodobně se Vámvrátí investice do ohřevupomocí tepelného čerpadla*

Modelový příklad reálných nákladů

Pro čtyřčlennou rodinu uvažujeme roční spotřebu teplé vody 58 400l: 40l / osoba x 4 osoby x 365 dní

 • Roční spotřeba energie elektrickým bojlerem bude dle typu přibližně 2,73 MWh. Náklady na ohřev teplé vody budou tedy 19 467 Kč. (Cena elektřiny v tarifu D26d = 7,0 Kč.)
 • Ohřev vody bojlerem s tepelným čerpadlem je v průměru až 3x účinnější (dle SCOP 3). Roční náklady na ohřev teplé vody se tedy pohybují v částkách 5 435 Kč.

ELEKTRICKÝ
BOJLER

coins-green
19 467 Kč
Roční náklady na přípravu teplé vody

BOJLER S TEP. ČERPADLEM

coins-purple
5 435 Kč
Roční náklady na přípravu teplé vody
Nepřehlédněte
pov-hybridni-reseni@2x

Hybridní řešení:
Kombinovaný bojler

V kombinovaném bojleru je kromě elektrického topného tělesa (nebo tepelného čerpadla) navíc trubkový výměník tepla, kterým protéká topná voda z otopné soustavy. V letním období zajišťuje teplou vodu elektrickým topným tělesem. V zimním období je pak současně vyhříván i základním zdrojem tepla v domě. Jedná se tak o zajímavý kompromis mezi přímým a nepřímým řešením na přípravu teplé vody.

pov-hybridni-reseni

Průtokový ohřev
teplé vody

Voda se v tomto případě nenahřívá ve větším množství do zásoby, ale až ve chvíli, kdy ji potřebujeme. Kvůli tomu je průtokový ohřev vody energeticky neefektivní a finančně náročný. I tak má toto řešení své využití a to především pokud není možné z technických důvodů řešit přípravu teplé vody centrálně. Pak nezbývá, nežli volit průtokový ohřívač, který se instaluje přímo v místě spotřeby vody (např. koupelna, kuchyně). Nejčastěji se tak využívá v rekonstrukcích a rekreačních objektech.

ohřev vody

Novostavby 2023+

Stavím / budu stavět:Na co mám nárok?

Dotační programy nepodporují samostatně řešení na ohřev vody pro novostavby.

Bude Vás tedy primárně zajímat dotace z podoblasti B (Novostavba), skrze kterou můžete získat až 500 000 Kč. K zisku této dotace Vám pomůže dobře navržená kombinace technologií (včetně řešení pro přípravu teplé vody) s ohledem na zvolený zdroj tepla, dispozice a obálku budovy.

dotace
500 tis. Kč
Maximální dotace
na dům
- podoblast B

Vyplatí se přímý ohřev vody do novostavby?

Nepřímý ohřev je častějším řešením přípravy teplé vody v novostavbách, ale i volba přímého ohřevu má své důvody:

 • Volba elektrického vytápění - pokud se rozhodnete zvolit jako zdroj tepla elektrický podlahový systém, pak bude vhodné i z legislativních důvodů řešit přípravu teplé vody bojlerem s tepelným čerpadlem.
 • Nezávislost - v případě selhání zdroje tepla není domácnost bez teplé vody.
vpylatri se

Elektrický bojler a stavební povolení

Bojler je stále jedním z nejpopulárnějších řešení, ale současné změny v požadavcích na energetické standardy budov komplikují jeho pořízení. V závislosti na návrhu domu je v některých případech nutné volbu bojleru kompenzovat fotovoltaickým systémem. Tím se vytrácí jeho nízká vstupní investice, a navíc můžete přijít o dotaci z podoblasti C, pokud je fotovoltaický systém podmínkou splnění energetického průkazu.

elektricky bojler

Stávající stavby

Mám postaveno:Na co mám nárok?

Dotační programy podporují jen energeticky méně náročná řešení a tak Vám finančně nepomohou s pořízením elektrického bojleru. Zajímat Vás by Vás ale mohla dotace 45 tis. Kč na pořízení bojleru s tepelným čerpadlem pro ohřev vody (TC-V).

Dále by Vás mohla zajímat dotace až 60 tis. Kč na solární ohřev vody (SOL), dotace 100 tis. Kč na tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody, nebo dotace až 140 tis. Kč na tepelné čerpadlo pro vytápění s přípravou teplé vody propojené k FVE systému.

45 tis. Kč
Max. dotace na
tepelné čerpadlo pro ohřev vody

Vyplatí se přímý ohřev vody pro stávající stavby?

Pokud máte zájem pouze o výměnu řešení pro přípravu teplé vody, pak je pro Vás pravděpodobně tím vhodným řešením přímý ohřev vody díky snadné instalaci.

Pokud se však jedná o větší rekonstrukci nebo měníte i zdroj tepla, pak doporučujeme zvážit i nepřímý ohřev vody. V součtu dotací, bonusů za kombinaci opatření, nižších provozních nákladů a sdružení nákladů na údržbu můžete mít lepší technologii za srovnatelnou nebo i nižší investici.

Přímý ohřev pro stávající stavby? *Záleží na konkrétní budově a zdroji tepla Měníte jen stávající řešenípro přímý ohřev vody? Měníte zároveň takézdroj tepla? Pravděpodobně budevýhodnější zůstat upřímého ohřevu vody* Pravděpodobně se vyplatízvolit komplexní řešení anepřímý ohřev vody*

Přehled aktuálních dotací

Další podporované technologie

Příprava teplé vody, solární ohřev - Dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla.

OBLAST OPATŘENÍ PODPORA
TČ-V Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody 45 000 Kč

Bonusy

Při kombinaci více opatření lze získat bonus. Čím více opatření, tím vyšší bonus.

OPATŘENÍ BONUS
Každá kombinace opatření 10 000 Kč
Bonus za realizaci opatření v regionech a obcích uvedených v Akčním plánu Strategie regionálního rozvoje 2021+ a v krajích MSK, KVK,ÚLK + 10%

Více informací naleznete na stránkách programu Zelená Úsporám

www.novazelenausporam.cz
nzu

Jaká jsou možná řešení?

Bojler

 • Nízká vstupní investice
 • Jednoduchá stavební příprava
 • Ideální pro domácnosti s malou spotřebou teplé vody
 • Jednoduché propojení s fotovoltaickou elektrárnou
 • Vysoké provozní náklady
 • Nepřispívá ke zlepšení energetické třídy PENB
pov-b

Bojler s tepelným čerpadlem

 • Velmi nízké provozní náklady
 • Rychlá návratnost investice při vyšší spotřebě teplé vody
 • Zlepšuje parametry novostavby z hlediska primární neobnovitelné energie
 • Přispívá ke zlepšení energetické třídy PENB
 • Vyšší vstupní investice
 • Nutnost přípravy prostupů pro vedení vzduchového potrubí do exteriéru
 • Problematické propojení s fotovoltaikou
pov-btc

Průtokový ohřívač

 • Velmi nízká vstupní investice
 • Jednoduché řešení pro dlouhé trasy
 • Bez nutnosti cirkulačního čerpadla
 • Úspora místa (bez velkého zásobníku)
 • Vysoké náklady za ohřev vody
 • Vhodné především pro rekonstrukce a chaty
 • Náročný na tzv. okamžitý příkon - potřebuje svůj vlastní jistič
pov-po

Kombinovaný bojler

 • Nízké pořizovací náklady
 • Snadná instalace
 • Úspora nákladů oproti klasickému bojleru
 • Možnost ohřevu vody i při výpadku proudu krbovou vložkou/fototermikou
 • Nutnost regulace a přepínání mezi jednotlivými zdroji tepla
 • Náročnější příprava rozvodů vody
pov-kb

Služby a produkty