Ohřev vody

Ohřev vody

Solární
ohřev vody

Cena od 120 000 Kč Dotace NZÚ solární termický až 60 000 Kč (zvýhodněný kraj 66 000Kč) Dotace NZÚ solární fotovoltaický až 45 00 Kč (zvýhodněný kraj 49 500Kč)

Cena od 120 000 Kč
Dotace NZÚ solární termický až 60 000 Kč (zvýhodněný kraj 66 000Kč)

Dotace NZÚ solární fotovoltaický až 45 00 Kč (zvýhodněný kraj 49 500Kč)

hlavička

Realizujeme solarní ohřev

Logo-ed
Máte zájem o tuto technologii?
Úspora nákladů na ohřev vody
Podpora dotačních programů
Ekologické
řešení
Zvýšení nezávislosti

Jak funguje solární
ohřev vody?

Solární ohřev vody můžete řešit dvěma způsoby.

 • Termický ohřev funguje na principu předání tepla - tzv. kolektory se zahřívají na slunci a předávají teplo vodě, která skrze ně protéká.
 • Fotovoltaický ohřev využívá FVE panely k výrobě el. energie, kterou ohřívá vodu v klasickém bojleru. V tomto realizačně jednodušším systému se tedy voda neohřívá přímo sluncem, ale el. energií generovanou ze slunce.
termický
Voda se ohřívá v externím solárním kolektoru
pokrytí
fotovoltaický
Voda se ohřívá v bojleru energií z FVE panelu
pokrytí

Řešení solárního
ohřevu vody

 • Ohřev pomocí FVE - fotovoltaické řešení ohřevu teplé vody vhodné pro celoroční užití
 • Plošné kolektory - termické řešení vhodné pro využití v letním období díky větší ploše kolektoru
 • Trubicové (vakuové) kolektory - termické řešení efektivnější v chladnějších měsících a vhodnější pro celoroční užití díky lepším izolačním vlastnostem vakua
 • Kombinovaný bojler (s tepelným č.) pro externí zdroj tepla
 • Průtokový ohřev vody

Dále existují také hadicové a fóliové kolektory, které patří mezi méně výkonná řešení navržená pro sezonní ohřev bazénů.

nov_caste-resenix
Nepřehlédněte

Úspora nákladů:
Vyplatí se Vám solární ohřev vody?

Zpravidla platí, že kvalitní a účinné řešení solárního ohřevu vody dokáže v letních měsících pokrýt veškerou přípravu teplé vody pro domácnost. V chladnějším období však účinnost výrazně klesá, zejména v případě termického ohřevu. Často uváděné údaje o úspoře až 65% celoročních nákladů na přípravu teplé vody jsou spíš optimistické. Důležité je zvážit také návratnost Vaší investice, která se rámcově pohybuje kolem 20 let u termických řešení. Fotovoltaická řešení mají zpravidla kratší návratnost díky lepší celoroční využitelnosti.*

sov-vyplati-se-vam
sov-vyplati-se-vam@2x

Termický ohřev nebo
ohřev pomocí FVE?

Oba způsoby nabízí snížení provozních nákladů a mají své využití.

 • Termický ohřev je v létě účinnější. V chladném období má minimální přínos. Představuje navíc složitější instalaci a návratnost Vaší investice tak bude delší.
 • Ohřev s FVE je celoročně efektivnější a jeho realizace je jednodušší (není třeba vést vodu ke kolektoru, izolovat systém atd.). Díky klesajícím cenám fotovoltaických panelů se již nejedná nutně o dražší řešení a i návratnost je tak příznivější.
sov_termicky

slunce Termický ohřev

 • Vyšší účinnost v ideálních podmínkách (léto)
 • Menší potřebná celková plocha kolektorů
 • Vyšší cena kolektorů
 • Nižší účinnost v zimě
 • Neúčinné při zatažené obloze
 • Náročnější údržba, riziko přehřívání

solar Fotovoltaický ohřev

 • Dobrá celoroční účinnost
 • Ohřívá vodu i při zatažené obloze
 • Kratší návratnost řešení
 • Možnost širšího využití / rozšíření
 • Potřeba větší plochy (m2) FVE panelů
 • Nižší účinnost v ideálních podmínkách

Který způsob je
pro Vás lepší?

V dnešní době se více investorů přiklání k fotovoltaickému řešení díky klesajícím cenám FVE panelů a možnosti systém využívat i na pokrytí další spotřeby domácnosti. Nicméně oba způsoby, pokud jsou dobře navržené, Vám umožní snížit náklady. Výběr toho vhodnějšího by Vám měl doporučit odborník s ohledem na konkrétní využití, dispozice vaší stavby a ostatní technologie.

Který způsob je pro Vás lepší? Sezónní ohřevbazénu a teplé vody Celoročvšestranné řešení Pravděpodobně pro Vásbude vhodnějšítermický ohřev vody Pravděpodobně budevhodnější fotovoltaickýohřev vody

Novostavby 2023+

Stavím / budu stavět:Na co mám nárok?

Dotační programy podporují oba způsoby řešení solárního ohřevu vody (termický i fotovoltaický). Dotace začínají na 45 tis. Kč pro řešení ohřívající teplou vodu pro domácnost (TUV). Pokud se rozhodnete využívat termický ohřev také pro potřeby vytápění domu, získáte dotaci 60 tis. Kč.

45 tis. Kč
SOL / FV
Solární termický ohřev / Fotovoltaický ohřev
60 tis. Kč
SOL+
Solární termický ohřev s přitápěním

Solární ohřev vody
a PENB

Díky využití energie slunce solární systémy pro ohřev vody znatelně napomáhají pro splnění požadavků na primární energii z neobnovitelných zdrojů. Pokud je klasický elektrický bojler kombinován s termickými systémy dochází ke snížení potřeby neobnovitelné energie a tedy i k celkovému zlepšení klasifikační třídy budovy.

sov_solarni-ohrev

Stávající stavby

Mám postaveno:Na co mám nárok?

Dotační programy podporují oba způsoby řešení solárního ohřevu vody (termický i fotovoltaický). Dotace začínají na 45 tis. Kč pro řešení ohřívající teplou vodu pro domácnost (TUV). Pokud se rozhodnete využívat termický ohřev také pro potřeby vytápění domu, získáte dotaci 60 tis. Kč.

45 tis. Kč
SOL / FV
Solární termický ohřev / Fotovoltaický ohřev
60 tis. Kč
SOL+
Solární termický ohřev s přitápěním

Dodatečná instalace solárního ohřevu vody

Dodatečná realizace fotovoltaického ohřevu teplé vody je velmi jednoduchá - obdobná s realizací FVE.

U termického řešení komplikuje realizaci potřeba přivádět vodu do kolektoru, a následně zaizolovanou cestou odvádět ohřátou vodu zpět do zásobníku. Proto představují termická řešení větší zásahy do fasády.

Který systém je vhodnější do stávající stavby? termický fotovoltaický Jednodušší instalace Potřeba zajistit přívoda odvod vody z externíchkolektorů Propojení FVE panelů abojleru el. kabely Složitější realizace

Přehled aktuálních dotací

Další podporované technologie

Příprava teplé vody, solární ohřev - Dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla.

OBLAST OPATŘENÍ PODPORA
SOL Solární termický ohřev teplé vody, plocha apertury panelů min. 1,8m2 45 000 Kč
SOL + Solární termický ohřev teplé vody s přitápěním, plocha apertury panelů min. 3,6m2 60 000 Kč
FV Fotovoltaický ohřev teplé vody, instalovaný výkon min. 1,5kW 45 000 Kč
TČ-V Tepelné čerpadlo pro ohřev vody 45 000 Kč

Bonusy

Při kombinaci více opatření lze získat bonus. Čím více opatření, tím vyšší bonus.

OPATŘENÍ BONUS
Každá kombinace opatření 10 000 Kč
Bonus za realizaci opatření v regionech a obcích uvedených v Akčním plánu Strategie regionálního rozvoje 2021+ a v krajích MSK, KVK,ÚLK + 10%

Více informací naleznete na stránkách programu Zelená Úsporám

www.novazelenausporam.cz
nzu

Jaká jsou možná řešení?

Fotovoltaický ohřev

 • Lepší celoroční účinnost oproti termickým řešením
 • Ohřev vody i při zatažené obloze
 • Kratší návratnost řešení
 • Možnost širšího využití / rozšíření
 • Potřeba větší plochy (m2) FVE panelů oproti kolektorům
 • Nižší účinnost (výkon) v ideálních podmínkách
sov-fo

Ploché kolektory
(termický)

 • Efektivnější v letě nežli trubicové kolektory (větší plocha kolektoru až 90%)
 • V létě větší výkon nežli fotovoltaické řešení
 • Delší životnost nežli trubicové kolektory
 • Náchylnost na poškození vlivem počasí
 • Nízká účinnost v zimě / neúčinné při zatažené obloze
 • Vyšší pořizovací náklady nežli FVE panely
sov-pkt

Trubicové kolektory
(termický)

 • Efektivnější v chladnějším období (neúčinné pokud zataženo)
 • Méně prostorově náročné
 • Možnost doplnit tzv. reflektorem pro lepší účinnost
 • Menší plocha kolektoru (zhruba 50%)
 • Po několika letech klesá izolační schopnost a účinnost
 • Vysoké pořizovací náklady
sov-tkt

Služby a produkty