Vytápění

Vytápění

Tepelná čerpadla

Cena od 157 380 Kč Dotace NZÚ až 110 000 Kč

Cena od 157 380 Kč
Dotace NZÚ až 110 000 Kč

hlavička

Realizujeme tepelná čerpadla

Viessmann
Lg
Vaillant
Alpha_innotec
Máte zájem o tuto technologii?
Topný faktor
až 5:1 (COP)
Možnost zapojení chlazení
Ekologický zdroj pro výrobu tepelné energie
Možnost napojení
na fotovoltaiku
Nepřehlédněte
tc-zdroj-tepla-je-zaklad@2x

Zdroj tepla je základem řešení technologií

Vytápění (a v některých případech rovněž ohřev teplé vody) jsou ty nejdůležitější a nejnáročnější technologie v naší domácnosti. Výběr vhodného řešení by měl být základem konfigurace technologií a ovlivňovat volbu dalších technologií.

Nejste si jistí, zdali je tepelné čerpadlo ten vhodný zdroj tepla pro Váš dům? Tým Eda je tady proto, aby Vám poradil.

tc-zdroj-tepla-je-zaklad

Tepelná čerpadla 2022+

Tepelná čerpadla odebírají energii z okolí a převádějí ji na tepelnou energii, kterou lze vyhřívat Váš dům nebo ohřívat teplou užitkovou vodu. Jedná se o efektivní a ekologický zdroj tepla, který dokáže i chladit dům v letním období. V moderních novostavbách s nízkými tepelnými ztrátami se však tolik neprojeví úspora provozních nákladů a ukazuje se nevýhoda tepelných čerpadel - vysoká vstupní investice. Důležité je proto zvážit součet všech nákladů, kvalitu řešení a předpokládanou životnost.

tepelná čerpadla

Typy tepelných
čerpadel

Rozlišujeme čtyři druhy tepelných čerpadel:

 • Vzduch-vzduch - výroba tepla ze vzduchu
 • Vzduch-voda - výroba tepla z venkovního vzduchu
 • Země-voda - výroba tepla z geotermálního tepla pomocí vrtu, nebo zemních kolektorů
 • Voda-voda - výroba tepla buďto z povrchového zdroje vody, nebo z dedikované studny

Jak přistupovat k výběru tepelného čerpadla?

V roce 2020 bylo ze všech prodaných tepelných čerpadel 94% typu Vzduch-voda, a to nejen díky malým nárokům na dispozice stavby. Pokud však máte vhodný vodní zdroj pro typ Voda-voda nebo nevyužitý pozemek vhodný pro řešení Země-voda, pak se vyplatí zvážit tyto možnosti.

Druhým a komplikovanějším krokem je volba vhodného výkonu čerpadla. Zde je důležité zvážit řadu parametrů včetně otopné soustavy, konstrukce a dispozice stavby, umístění, a také podnebí v místě stavby. Rádi Vám s výběrem pomůžeme. :)

Máte velkýpozemek?(cca 2x plocha domu) Máte vhodnývodní zdroj?(studna, rybník, řeka) Vyplatí se zvážittyp tep. čerpadlazemě-voda Vyplatí se zvážittyp tep. čerpadlavoda-voda Zvolte typvzduch-voda Menší pozemekbez vodníhozdroje Jak na výběr tepelného čerpadla * Číselné údaje prodejů t.č. z roku 2020. Zdoj: TZB-info 94% 0,3% 5,7%
Nepřehlédněte

Vytápění a chlazení
v jednom řešení

Výměník tepla v tepelném čerpadlu je u většiny řešení možné v letním období přepnout do opačného režimu. Čerpadlo pak teplo z domu naopak odvádí a plní tak efektivně roli chlazení. Účinnost chlazení pak závisí především na konkrétním čerpadle, otopné soustavě a návrhu řešení. Správně navržený systém by měl plnohodnotně nahradit klimatizaci.

tc-vytapeni-a-chlazeni
tc-vytapeni-a-chlazeni@2x

Je tepelné čerpadlo opravdu tak úsporné?

Správně zvolené a dobře navržené tepelné čerpadlo je objektivně jeden z nejúspornějších zdrojů tepla. Obecně se dočteme na internetu o průměrné úspoře přes 50% nákladů oproti plynu a potenciálně ještě více oproti elektřině. My však doporučujeme brát tato čísla s rezervou, protože Vaše reálná úspora záleží na mnoha proměnných včetně Vašich návyků ohledně teplotního komfortu, otopné soustavě či třeba materiálech konstrukce domu a tepelné ztrátě.

~50%* průměrná úspora nákladůna vytápění a ohřev vodys tepelným čerpadlem *průměr vycházející z odpovědí na nezávislý dotazník

Omezení tepelných čerpadel

Zatímco chod systémů voda-voda a země-voda neovlivňují změny teploty venkovního vzduchu, čerpadla Vzduch-voda jsou na jeho změnách přímo závislá. Problém nastává především v extrémně nízkých teplotách, kdy tepelné čerpadlo nedokáže přeměnit dostatek energie na teplo potřebné pro dům a musí jej doplnit záložní zdroj tepla. Tento jev se nazývá bodem bivalence a podle kvality čerpadla a návrhu systému bývá obvykle od -3°C do -10°C. Jako další omezení můžeme zmínit hlučnost, která ale závisí na konkrétním modelu čerpadla.

omezení

Proč je 82% prodaných čerpadel Vzduch-voda?

Tepelná čerpadla Vzduch-voda nabízí vhodné parametry pro využití v relativně mírných českých podmínkách. Omezený výkon v extrémně nízkých teplotách není na většině míst v České republice zásadním problémem. Naopak jejich malé nároky na dispozice stavby, geografické podmínky, snadnější návrh a montáž i nižší pořizovací náklady nahrávají jejich popularitě.

prodanych

Novostavby 2022+

Stavím / budu stavět: Na co mám nárok?

Podpora pořízení tepelného čerpadla je vyhrazena pro stávající stavby, ale i tak můžete nepřímo získat vyšší dotaci pomocí tepelného čerpadla. Tak či tak máte totiž nárok na dotaci z podoblasti B pro novostavby, která začíná na 200 tis. Kč, ale může být až 500 tis. Kč. Protože tepelná čerpadla mají v očích legislativy velmi dobré hodnocení, je obecně možné, že s tepelným čerpadlem jako zdrojem tepla dosáhnete na vyšší úroveň dotace. Výše dotace se může lišit případ od případu.

coins
500 tis. Kč
Maximální dotace
na dům
- podoblast B

Zamyslete se, co od tepelného čerpadla chcete

Dnes už je na výběr řada kvalitních kombinovaných jednotek, které dokáží zastat více funkcí pro Vaši domácnost. Běžně kombinují vytápění, větrání se zpětným ziskem tepla, chlazení a ohřev teplé vody. Dobře zvolená kombinovaná jednotka může být elegantním a cenově zajímavým řešením. Argumentem proti může být selhání zdroje, kdy přijdete nejen o vytápění, ale i další funkce, které tento zdroj umí plnit.

zamyslete se
Nepřehlédněte

Jen s tepelným čerpadlem už asi nesplníte legislativu

Od roku 2022 se zpřísňuje legislativa pro zisk stavebního povolení a budovy, které nemají z energetického hlediska optimální tvar a tedy vyšší tepelnou ztrátu, budou muset přidat další technologie, které sníží energetickou náročnost budovy (např. řízené větrání, stínění nebo FVE).

Průkaz energetické náročnosti budovy

Stávající stavby

Mám postaveno: Na co mám nárok?

Dotace na výměnu zdroje tepla podporují i koupi tepelného čerpadla. Výše dotace začíná na 60 tis. Kč na čerpadla Vzduch-voda a stoupá na 80 tis. Kč, když se zároveň rozhodnete instalovat teplovodní systém vytápění. Pokud navíc zvolíte i ohřev teplé vody pomocí tepelného čerpadla, máte nárok na dotaci 100 tis. Kč. Nejvyšší dotace 140 tis. Kč platí, pokud navíc tepelné čerpadlo propojíte i s fotovoltaikou.

coins
60 tis. Kč
Dotace na čerpadla
Vzduch-voda
coins
100 tis. Kč
Na čerpadla s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody

FVE a tepelné čerpadlo: dotace až 310 tis. Kč

Pokud řešíte komplexní změnu technologií, pak se rozhodně vyplatí využít bonusy za kombinace opatření.

Pokud se například rozhodnete zkombinovat pořízení většího systému FVE s baterií a výměnu zdroje tepla za tepelného čerpadla pro teplovodní vytápění s přípravou teplé vody, můžete čerpat dotaci až 200 tis. Kč na FVE, dotaci 100 tis. Kč na tepelné čerpadlo a dotační bonus 10 tis. Kč za kombinaci opatření.

fve a tc

Přehled aktuálních dotací

Aktualizováno 1. 6. 2022

Výměna hlavního zdroje tepla

Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen využívaných jako hlavní zdroj tepla) za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo či plynový kondenzační kotel.

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody napojený na systém FVE 140 000 Kč
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody 100 000 Kč
Teplené čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody 80 000 Kč
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 60 000 Kč

Bonusy

Při kombinaci více opatření lze získat bonus. Čím více opatření, tím vyšší bonus.

OPATŘENÍ BONUS
Každá kombinace opatření 10 000 Kč
Bonus pro strukturálně postižené regiony (KVK, MSK, ÚLK) + 10%
Bonus za kombinaci s novými „kotlíkovými dotacemi“ 20 000 Kč

Více informací naleznete na stránkách nového programu Zelená Úsporám

www.novazelenausporam.cz/
nzu

Jaká jsou možná řešení?

Čerpadla Vzduch-voda

Čerpadlo vzduch/voda odebírá energii přímo z venkovního vzduchu a získané teplo využívá pro ohřev vody v topném systému nebo zásobníku teplé vody.

 • Nižší pořizovací cena oproti čerpadlům země-voda a voda-voda
 • Nepotřebujete velkou zahradu či přírodní vodní zdroj
 • Rychlá a snadná instalace, která trvá cca 4 dny
 • Vše v jednom zařízení: vytápění, chlazení i ohřev vody
 • Snížený výkon při nízkých venkovních teplotách
 • Kratší životnost vlivem venkovní instalace
 • Hlučnější provoz a s tím spojená povinná hluková studie
82%
tepelných čerpadel v ČR*
*data platná k 2020

Země-voda + zemní kolektory

Řešení, které dává smysl zvážit v případě, že máte dostatečně velký a nevyužitý pozemek. Cena tohoto řešení závisí na náročnosti instalace kolektorů.

 • Nižší spotřeba elektřiny než u tepelných čerpadel typu vzduch-voda
 • Pasivní chlazení: kompresor zůstává vypnutý a jediná energie se spotřebovává pro oběhová čerpadla
 • Dlouhá životnost systému
 • Menší hlučnost a nároky na údržbu
 • Systém vyžaduje dostatečně velký pozemek, cca dvojnásobek plochy domu
 • Zemina musí umožňovat provedení výkopů do potřebné hloubky
 • Výrazně omezuje zahradní úpravy, dostavby bazénu a další úpravy
 • Zásadní cenový rozdíl oproti typu vzduch/voda
17,04%
tepelných čerpadel v ČR*
*data platná k 2020
**údaj pro všechna tepelná čerpadla typu země-voda

Země-voda + hloubkový vrt

Objektivně považováno za nejlepší celkové řešení díky stabilnímu výkonu, nízké spotřebě, živostnosti a malým nárokům na údržbu. Výhody však kompenzuje velmi vysoká cena, nutnost povolení a náročnost realizace.

 • Stabilní výkon a vysoký topný faktor i při extrémně nízkých teplotách
 • Výrazně nižší spotřeba elektřiny než u tepelných čerpadel vzduch-voda
 • Dlouhá životnost tepelného čerpadla i vrtu
 • Bezhlučné a bezúdržbové řešení
 • Vyšší investiční náklady na pořízení vrtů
 • Vyšší administrativní zátěž plánování a schvalování realizace
 • Nutnost vyřízení stavebního povolení pro vrty
17,04%
tepelných čerpadel v ČR*
*data platná k 2020
**údaj pro všechna tepelná čerpadla typu země-voda

Voda-voda + studna

Tento systém patří mezi ty cenově nejnáročnější řešení. Vyplatí se zvažovat především v porovnání s tepelným čerpadlem země-voda s hloubkovým vrtem, kterému se nejvíce podobá jak výhodami, tak náročností a cenou realizace.

 • Systémy vybavené studnou dosahují nejvyšších topných faktorů
 • Nižší investiční náklady v porovnání se systémy země-voda s vrty
 • Spojení nákladů se stavbou studny nebo využití studny starší
 • Vyšší náklady na servis a nižší životnost komponentů pro čerpání vody
 • Využití je možné pouze v lokalitách s dostatkem vody
 • Nutnost průzkumu pro povolení a ověření možností realizace
0,79%
tepelných čerpadel v ČR*
*data platná k 2020
**údaj pro všechna tepelná čerpadla typu voda-voda

Voda-voda + povrchový zdroj vody

Alternativa řešení země-voda s podzemními kolektory. Oblíbenost a rozšířenost tohoto řešení omezuje malý počet vhodných míst, protože vyžadují dostatečně velký povrchový zdroj vody (rybník, tok).

 • Vyšší účinnost oproti tepelnému čerpadlu vzduch-voda
 • Nižší provozní náklady v porovnání se vzduchovými i zemními systémy
 • Dlouhá životnost tepelného čerpadla
 • Bezhlučné a bezúdržbové řešení
 • Vhodné pouze pro objekty ležící v těsné blízkosti vodní plochy
 • Nutnost získání povolení od správce povodí
 • Potřeba průtoku vody se stálou teplotou
 • Velmi náročná instalace
0,79%
tepelných čerpadel v ČR*
*data platná k 2020
**údaj pro všechna tepelná čerpadla typu voda-voda

Jaká jsou
možná řešení?

Vzduch-voda

Čerpadlo vzduch/voda odebírá energii přímo z venkovního vzduchu a získané teplo využívá pro ohřev vody v topném systému nebo zásobníku teplé vody.

 • Nižší pořizovací cena oproti čerpadlům země-voda a voda-voda
 • Nepotřebujete velkou zahradu či přírodní vodní zdroj
 • Rychlá a snadná instalace, která trvá cca 4 dny
 • Vše v jednom zařízení: vytápění, chlazení i ohřev vody
 • Snížený výkon při nízkých venkovních teplotách
 • Kratší životnost vlivem venkovní instalace
 • Hlučnější provoz a s tím spojená povinná hluková studie
heater
82%
tepelných čerpadel v ČR
*data platná k 2020

Země-voda

Zemní kolektory

Řešení, které dává smysl zvážit v případě, že máte dostatečně velký a nevyužitý pozemek. Cena tohoto řešení závisí na náročnosti instalace kolektorů.

 • Nižší spotřeba elektřiny než u tepelných čerpadel typu vzduch-voda
 • Pasivní chlazení: kompresor zůstává vypnutý a jediná energie se spotřebovává pro oběhová čerpadla
 • Dlouhá životnost systému
 • Menší hlučnost a nároky na údržbu
 • Systém vyžaduje dostatečně velký pozemek, cca dvojnásobek plochy domu
 • Zemina musí umožňovat provedení výkopů do potřebné hloubky
 • Výrazně omezuje zahradní úpravy, dostavby bazénu a další úpravy
 • Zásadní cenový rozdíl oproti typu vzduch/voda

Hloubkový vrt

Objektivně považováno za nejlepší celkové řešení díky stabilnímu výkonu, nízké spotřebě, živostnosti a malým nárokům na údržbu. Výhody však kompenzuje velmi vysoká cena, nutnost povolení a náročnost realizace.

 • Stabilní výkon a vysoký topný faktor i při extrémně nízkých teplotách
 • Výrazně nižší spotřeba elektřiny než u tepelných čerpadel vzduch-voda
 • Dlouhá životnost tepelného čerpadla i vrtu
 • Bezhlučné a bezúdržbové řešení
 • Vyšší investiční náklady na pořízení vrtů
 • Vyšší administrativní zátěž plánování a schvalování realizace
 • Nutnost vyřízení stavebního povolení pro vrty
heater
17%
tepelných čerpadel v ČR
*data platná k 2020
**údaj pro všechna tepelná čerpadla typu země-voda

Voda-voda

Studna

Tento systém patří mezi ty cenově nejnáročnější řešení. Vyplatí se zvažovat především v porovnání s tepelným čerpadlem země-voda s hloubkovým vrtem, kterému se nejvíce podobá jak výhodami, tak náročností a cenou realizace.

 • Systémy vybavené studnou dosahují nejvyšších topných faktorů
 • Nižší investiční náklady v porovnání se systémy země-voda s vrty
 • Spojení nákladů se stavbou studny nebo využití studny starší
 • Vyšší náklady na servis a nižší životnost komponentů pro čerpání vody
 • Využití je možné pouze v lokalitách s dostatkem vody
 • Nutnost průzkumu pro povolení a ověření možností realizace

Povrchový zdroj vody

Alternativa řešení země-voda s podzemními kolektory. Oblíbenost a rozšířenost tohoto řešení omezuje malý počet vhodných míst, protože vyžadují dostatečně velký povrchový zdroj vody (rybník, tok).

 • Vyšší účinnost oproti tepelnému čerpadlu vzduch-voda
 • Nižší provozní náklady v porovnání se vzduchovými i zemními systémy
 • Dlouhá životnost tepelného čerpadla
 • Bezhlučné a bezúdržbové řešení
 • Vhodné pouze pro objekty ležící v těsné blízkosti vodní plochy
 • Nutnost získání povolení od správce povodí
 • Potřeba průtoku vody se stálou teplotou
 • Velmi náročná instalace
heater
0,79%
tepelných čerpadel v ČR
*data platná k 2020
**údaj pro všechna tepelná čerpadla typu voda-voda

Služby a produkty