gdpr

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM
OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto uděluji společnosti Efektivní dům s.r.o., IČO: 27855252, se sídlem: Hlučínská 1177, Přívoz, 702 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 31815 (dále jen „Správce“) souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu:

  • jméno a příjmení
  • kraj
  • emailová adresa
  • telefonní číslo

(dále jen „Osobní údaje“).

Osobní údaje budou použity za účelem zpracování nabídky produktů dle kritérií zadaných subjektem údajů, ke kontaktování subjektu údajů e-mailem či telefonicky a k dalšímu jednání o produktech a dále k zasílání informací produktů, služeb, novinek a aktualit týkajících se oboru stavebnictví a technologií, tj. newsletterů.

Dále beru na vědomí, že tento souhlas uděluji svobodně a dobrovolně a můžu jej kdykoliv odvolat formou písemné informace zaslané na adresu Správce nebo na e-mailovou adresu info@muj-ed.cz, a to i před uplynutím doby, na níž jsem souhlas udělil(a). Odvoláním tohoto souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů v době před odvoláním souhlasu. V případě dotazů týkajících se zpracování mých osobních údajů se mohu obrátit na správce osobních údajů, a to prostřednictvím emailové adresy info@muj-ed.cz.