Fotovoltaika

Fotovoltaika

Fotovoltaika

Cena od 191 800 Kč Dotace NZÚ až 225 000 Kč S nabíječkou na auta až 301 000 Kč S tepelným čerpadlem až 345 000 Kč

Cena od 191 800 Kč
Dotace NZÚ až 225 000 Kč

S nabíječkou na auta až 301 000 Kč

S tepelným čerpadlem až 345 000 Kč

hlavička

Realizujeme fotovoltaiku

Victron_energy
Solax
Pylontech
Sunpro
Máte zájem o tuto technologii?
Finanční podpora až 50% investice
S baterií budete nezávislí na distribuční síti
Opravdu ekologické řešení
Úspora až 1,5 mil. Kč dle výběru FVE

Dává fotovoltaika smysl
v českých podmínkách?

Vlivem poměrně nízké intenzity slunečního záření a krátké doby svitu v zimním období se v českých podmínkách nelze spolehnout jen na energii ze Slunce, nicméně i tak mohou domácnosti s FVE velmi znatelně ušetřit. Rozhodující je chytré využití vyrobené energie a uložení přebytků na chvíle, kdy slunce nesvítí, jako například večer, kdy naopak stoupá spotřeba naší domácnosti vlivem osvětlení, spotřebou teplé vody nebo třeba přípravou jídla. Systémy FVE s baterií tak běžně pokrývají 30-50% celkové spotřeby domácnosti za rok.

fotovoltaika-v-cr
Bez baterie
Bez baterie
(Síťové řešení)
Bez baterie
chlazení
S baterií
(Ostrovní a Hybridní)
S baterií

Jaké jsou typy fotovoltaiky?

Bez baterie - jinak nazývané také síťové řešení je jednodušší varianta fotovoltaické elektrárny. Má nižší pořizovací náklady, ale i výrazně nižší úsporu nákladů na provoz domácnosti a nenabízí nezávislost na distribuční síti.

S baterii - dále se dělí na hybridní a ostrovní systémy, podle cílené nezávislosti. V obou případech platí vyšší pořizovací cena v důsledku bateriového úložiště, ale také výrazně větší úspora a v neposlední řadě nezávislost na distribuční síti.

Jak zvolit vhodné
řešení FVE?

Vzhledem k dotačním programům a nejistým cenám energií se v dnešní době doporučují fotovoltaické systémy s baterií. Předním důvodem je jejich schopnost uchovat maximum vyrobené el. energie pro vlastní spotřebu, neodvádět nevyužitou el. energii do distribuční sítě a následně draze znovu nakupovat. Díky tomu umožňuji znatelně snížit provozní náklady Vaší domácnosti a i přes vyšší pořizovací cenu se rychleji vrátí Vaše investice, nežli u řešení bez baterie. Návratnosti napomáhá i vyšší dotační podpora řešení s bateriovým uložištěm.

Jaký typ FVE zvolit? Chci znatelněji snížitprovozní náklady a býtnezávislý na síti Chci snížit provoznínáklady. Nezávislostmě nezajímá. Zvolte řešení FVE s baterií- tedy hybridní či ostrovníFVE Zvolte ťové řešeníbez baterie
Nepřehlédněte
fve-imunita-proti@2x

Imunita proti růstu cen energií

Ceny energií je těžké predikovat, a tak můžeme jen analyzovat dosavadní trendy. Pokud by se zachoval současný meziroční růst cen o průměrných 5% a inflace, pak Vám fotovoltaika s životností 20+ let poslouží jako prevence proti zvyšujícím se provozním nákladům domácnosti. Při pořízení FVE si spočítáme, kolik energie nám za naší investici po dobu své životnosti vyrobí, a defacto si tak fixujeme cenu této energie. Výhodnost pak závisí individuálně například na výkonu systému, výši dotace a kvalitě návrhu řešení.

fve-imunita-proti

Kolik Vám ušetří fotovoltaika?

Přirozeně nás u fotovoltaiky nejvíce zajímá úspora pro naší domácnost. Obecně můžeme říct, že síťová řešení podle výkonu dokáží ušetřit až 30% naších nákladů a řešení s baterií (hybridní či ostrovní FVE) dokáží ušetřit i přes 90% nákladů podle instalovaného výkonu a kapacitě bateriového úložiště. Kvalitní návrh by měl zahrnovat výpočet roční úspory, propočet celkové úspory, návratnosti a také nezávislosti naší domácnosti.

FVE BEZ BATERIE

coins-purple
do 30%
*číslo velmi záleží na konkrétním řešení

FVE S BATERIÍ

coins-green
až 90%+
*číslo velmi záleží na konkrétním řešení

Nezávislost a záložní zdroj Vašeho provozu

Fotovoltaické elektrárny s baterií dokáží v případě selhání sítě distributora a výpadku elektrické energie pokrýt menší či větší část spotřeby domácnosti podle instalovaného výkonu.

Síťová řešení jsou závislá na distribuční síti a tuto výhodu nemají.

rekuperace - typy

Modelový příklad úspory s FVE s baterií

Dům rodiny se dvěma dětmi o velikosti 142 m2 vytápěný tepelným čerpadlem s ohřevem vody a bazénem má roční spotřebu elektřiny 11,4 MWh, což se současnou sazbou představuje roční náklady 42 962 Kč.

FVE systém s bateriovým úložištěm o kapacitě 11,6 kWh a celkovým výkonem 12 panelů 5,4 kWp stál 269 016 Kč po odečtení dotace 205 000 Kč. Rodině pokryje 48% roční spotřeby a ušetří 826 878 Kč za 17 let (při zachování 5 % meziročního růstu cen energií).

Roční spotřeba11,4 MWh Roční nákladyna el. enegii* *při současné sazběel. energie 7/22 42 962 Kč DŮM
Roční výroba5,47 MWh Úspora s FVEza 17 let* *při zachování 5% meziročníhorůstu cen energií 826 878 Kč FVE
Nepřehlédněte
fve-moznost-kombinovat@2x

Možnost kombinovat baterii a akumulaci do TUV

Obě formy akumulace - do baterií a do teplé vody je v některých případech vhodné kombinovat. Pokud máte přebytky, pak se pomocí energie z panelů nejdříve nabije baterie a následně se další zbývající energie použije na ohřev teplé vody. Počítejte ale s náročnou instalací.

fve-moznost-kombinovat

Přehled aktuálních dotací

Aktualizováno 1. 6. 2022

Fotovoltaické systémy

Dotace na domácí fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou.
Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě.

Instalované části systému FVE

Max. dotace

Základní instalace o výkonu 2 kWp se standardním měničem 40 000 Kč
Základní instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem 60 000 Kč
Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu 10 000 Kč
Za 1 kWh el. akumulačního systému 10 000 Kč

Bonusy

Při kombinaci více opatření lze získat bonus. Čím více opatření, tím vyšší bonus.

OPATŘENÍ BONUS
Každá kombinace opatření 10 000 Kč
Bonus pro strukturálně postižené regiony (KVK, MSK, ÚLK) + 10%
Bonus za kombinaci s novými „kotlíkovými dotacemi“ 20 000 Kč

Více informací naleznete na stránkách nového programu Zelená Úsporám

www.novazelenausporam.cz/
nzu

Novostavby 2022+

Stavím / budu stavět:Na co mám nárok?

V tomto případě máte dvě možnosti:

 • zaměřit se na zisk samostatné dotace na fotovoltaiku (NZÚ 2021 - podoblast C), která se počítá podle výkonu řešení a kraje. Maximální výše je 200 tis. Kč (220 tis. Kč pro MSK, KRV a UST kraje)
 • využít fotovoltaiku v rámci dotace na dům (podoblast B) a docílit vyššího standardu a tudíž vyšší celkové dotace, která může být až 500 tis. Kč
200 tis. Kč
Max. dotace na pořízení fotovoltaiky - podoblast C
500 tis. Kč
Max. dotace na dům - podoblast B

Na kterou dotaci se mám zaměřit?

Dotace podoblasti B záleží na více faktorech a rozdíl vlivem fotovoltaiky se většinou nevyrovná výši dotace C. Z tohoto důvodu je žádoucí zvolit takovou kombinaci technologií pro Váš dům, která i bez fotovoltaiky splní legislativu a podmínky dotací podoblasti B, protože to Vám umožní čerpat souběžně i dotaci z podoblasti C, která by jinak nebyla možná.

Dotace naFVEPodoblast C Dotace nanovostavbuPodoblast B
Nepřehlédněte

Nepřipravte se o dotaci na fotovoltaiku

Od 1.1.2022 platí, že pokud je FVE zmíněna jako podmínka pro splnění podmínek dané podoblasti, pak nelze čerpat dotaci z oblastí C na FVE. Pokud by se tak stalo, nebylo by už nikdy možné pro danou budovu čerpat dotace z podoblasti C pro FVE.

fve-nepripravte-se-o
fve-nepripravte-se-o@2x

Stávající stavby

Mám postaveno:Na co mám nárok?

V tomto případě máte dvě možnosti:

 • pokud plánujete pouze přidání fotovoltaiky na Váš dům bez dalších zásahů, platí pro Vás dotace z podoblasti C o maximální výši 200 tis. Kč (až 220 tis. Kč pro MSK, KVR a UST kraj). Reálná výše se počítá podle kraje a zvoleného výkonu.
 • pokud zároveň řešíte i další technologie, zejména výměnu zdroje tepla, bude Vás zajímat bonus 10 tis. Kč za každou kombinaci opatření
200 tis. Kč
Max. dotace na
pořízení fotovoltaiky

- podoblast C
310 tis. Kč
Kombinace dotace FVE
a tepelného čerpadla

Na kterou dotaci se mám zaměřit?

Pokud řešíte komplexní změnu technologií, pak se rozhodně vyplatí využít bonusy za kombinace opatření.

Pokud se například rozhodnete zkombinovat pořízení většího systému FVE s baterií a výměnu zdroje tepla za tepelné čerpadlo pro teplovodní vytápění s přípravou teplé vody, můžete čerpat dotaci až 200 tis. Kč na FVE, dotaci 100 tis. Kč na tepelné čerpadlo a dotační bonus 10 tis. Kč za kombinaci opatření.

fve

Jaká jsou možná řešení?

Síťová FVE
bez baterie

Systém průběžně převádí vyrobenou energii do distribuční sítě, a Vy si ji poté zpětně kupujete za sníženou cenu.

 • Jednoduchý návrh a instalace řešení
 • Nižší pořizovací cena systému
 • Omezená podpora z dotačních programů
 • Při výpadku distribuční sítě elektrárna nefunguje
 • Nutnost získat povolení distributora
 • Do řešení nelze později zasahovat, aby nedošlo k porušení dotací
fve
160 tis. Kč
Průměrná cena řešení
o výkonu 3,5 kWp (s dotací)
fve
60 tis. Kč
dosažitelná dotace
podoblast C
fve-sb

Hybridní fotovoltaika
s baterií

Systém ukládá vyrobenou energii, kterou ihned nevyužijete, do bateriového úložiště. Když systém nevyrábí, Vaše domácnost čerpá energii z baterie. Do sítě jdou přetoky pouze tehdy, pokud je plná baterie a žádná spotřeba.

 • Baterie výrazně zvyšuje využitelnost vyrobené energie a nezávislost
 • Umí pracovat při výpadku distribuční sítě (back-up)
 • Možnost zakázat přetoky do sítě
 • Vysoká podpora dotačních programů
 • Výrazné snížení provozních nákladů domácnosti (dle výkonu)
 • Vyšší vstupní investice
 • Nutnost získat povolení distributora k realizaci a případným rozšířením
 • Omezení konfigurace podmínkami pro zisk dotací
fve
230 tis. Kč
Průměrná cena řešení
o výkonu 3,5 kWp (s dotací)
fve
225 tis. Kč
dosažitelná dotace
podoblast C
fve-hf

Ostrovní fotovoltaika
s baterií

Systém je zcela odpojen od distribuční sítě (off-grid) a všechnu nevyužitou energii ukládá do baterie. V případě prázdné baterie je pak objekt bez energie.

 • Bez legislativních omezení - lze sestavit zcela na míru
 • Možnost později rozšiřovat bez žádosti o svolení distributora
 • Zcela nezávislé na distribuční síti
 • Vyšší vstupní investice
 • Dotace jen pokud je objekt 100% off-grid (není vůbec připojen k síti)
 • Omezenou výrobu v zimě je nutné kompenzovat naddimenzováním
 • Nutnost záložního zdroje (elektrocentrály)
fve
230 tis. Kč
Průměrná cena řešení
o výkonu 3,5 kWp (s dotací)
fve
225 tis. Kč
dosažitelná dotace
podoblast C
fve-of

Služby a produkty