Digitální podnik Efektivní dům s.r.o.

CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_014/0005664
je spolufinancován z EU prostřednictvím Národního plánu obnovy

Cílem projektu je naprogramování a implementace s firemním ERP systémem dvou softwarových řešení:

  • WEBu 4.0 (www.muj-ed.cz)
  • SW pro automatizaci výpočtů

Díky realizaci projektu dojde ke zautomatizování procesů ve firmě. Očekává se zvýšení počtu obsloužených zákazníků, současně digitalizace podniku přispěje ke značným úsporám nákladů.

logos